Vammaisten ja liikuntarajoitteisten matkustajien oikeudet
 

Vammaisten ja liikuntarajoitteisten matkustajien oikeudet lentoliikenteessä

EU on turvannut sinulle tiettyjä oikeuksia matkustamisen helpottamiseksi. Sinulla on oikeus maksuttomaan avustustuspalveluun. Sinun tulee saada tietoa esteettömyydestä. Voit myös kuljettaa maksutta tarvitsemiasi apuvälineitä.  

Avustuspalvelun avulla pyritään helpottamaan liikkumista lentoasemilla ja koneeseen siirtymisessä. 

Maksutonta avustuspalvelua annetaan matkustajille

 • joiden liikuntakyky on rajoittunut fyysisen vamman tai kehitysvamman takia
 • joilla on näkö- tai kuulovamma
 • jotka ovat tilapäisesti liikuntarajoitteisia
 • jotka ovat iäkkäitä
 • jotka jostain muusta syystä tarvitsevat erityisapua.

Ilmoita avuntarpeestasi ennakkoon 

Kun tarvitset apua lentoasemalla tai lentokoneessa, ilmoita avuntarpeestasi ennakkoon.

Avuntarpeesta tulee ilmoittaa viimeistään 48 tuntia ennen lähtöaikaa. Ilmoitus kannattaa kuitenkin tehdä jo matkaa varatessasi. 

Ilmoita avuntarpeesta lentoyhtiölle, matkatoimistolle tai lentoaseman ylläpitäjälle. Ilmoitus kattaa myös paluulennon, jos lentosi ovat samalla varauksella. 

Muista ilmoittaa myös tarvitsemistasi apuvälineistäsi kuten pyörätuolista sekä hengitys- ja happilaitteista. 

Sinulla ei tarvitse olla lääkärintodistusta tai muuta todistetta saadaksesi avustuspalvelua. 

Avustavasta koirasta tulee mainita jo varausta tehtäessä, sillä käytäntö avustavan koiran kanssa matkustamisesta vaihtelee eri lentoyhtiöillä. Ulkomaille matkustettaessa matkustajan vastuulla on hoitaa kaikki kohdemaan koirankuljetusta varten vaatimat asiakirjat, kuten rokotustodistukset ja tuontiluvat kuntoon.  

Avunanto lentoasemalla

Saavu lentoasemalle hyvissä ajoin ennen lentoasi.

Voit ilmoittautua avustajalle lähtöselvityksessä tai erityisessä kutsupisteessä. Kutsupiste on merkitty kansainvälisellä pyörätuolimerkillä. Kutsupisteiden sijainnin löydät lentoaseman nettisivuilta.

Sinun on ilmoittauduttava avustajalle lentoyhtiön ilmoittamaan määräaikaan mennessä. Jos määräaikaa ei ole sovittu ennakkoon, sinun tulee ilmoittautua avustajalle kutsupisteessä viimeistään kaksi tuntia ennen lennon lähtöä. Lähtöselvityksessä voit ilmoittautua avustajalle viimeistään tunti ennen lähtöaikaa.

Lentoasemalla avustaja auttaa sinua lähtöselvityksessä, turvatarkastuksessa sekä koneeseen pääsyssä.

Jos matkalla on välilasku, sinua vastassa on avustaja, joka auttaa sinua siirtymään jatkolennollesi.

Saat apua myös perillä. Sinut saatetaan lentokoneesta terminaaliin ja avustetaan matkatavaroiden noutamisessa. Avustaja saattaa sinut perillä sovittuun poistumispisteeseen.

Lisätietoja lentokentällä annettavasta avustuspalvelusta löydät myös Finavian nettisivuilta.

Avunanto koneessa lennon aikana

Saat maksutonta apua myös lennon aikana.

Voit kuljettaa maksutta kaksi liikkumiseen tarvitsemaasi apuvälinettä, kuten pyörätuolin tai rollaattorin. Voit ottaa mukaasi myös kaikki matkan aikana tarvitsemasi lääkkeet ja muut tarvikkeet. 

Huomaathan, että sinun tulee ilmoittaa lentoyhtiölle ennakkoon tarvitsemastasi hengitys- tai happilaitteesta, sillä niiden kuljettamiseen tarvitset lentoyhtiön luvan. Jos tarvitset lisähappea lennon aikana, siitä on sovittava lentoyhtiön kanssa ennakkoon.

Voit ottaa maksutta koneen matkustamoon myös avustajakoirasi. Ilmoita avustavasta koirasta jo varausta tehdessäsi, sillä lentoyhtiöillä saattaa olla toisistaan poikkeavia käytäntöjä koiran kanssa matkustamisesta. Huolehdi hyvissä ajoin kuntoon kaikki koiran matkalla tarvitsemat asiakirjat. Kohdemaasta riippuen koiralta voidaan vaatia esimerkiksi rokotustodistus tai tuontilupa.

Huomioithan, että lentoyhtiöt eivät avusta lennon aikana ruokailussa tai lääkkeiden ottamisessa. Jos tarvitset tällaista apua, lentoyhtiö saattaa vaatia, että sinulla on mukanasi saattaja. Sinulle ja saattajallesi pyritään mahdollisuuksien mukaan järjestämään koneessa vierekkäiset istumapaikat.

Lentoyhtiön on myös pyynnöstä pyrittävä järjestämään tarpeittesi mukainen istumapaikka. Huomioithan, että istumapaikan järjestämiseen vaikuttavat turvallisuusvaatimukset sekä paikkatilanne. 

Voit saada apua WC-tiloihin siirtymisessä. Varmista kuitenkin lentoyhtiöltä, onko koneessa saatavilla siirtopyörätuoli, sillä miehistö ei ole velvollinen nostamaan sinua.   

Kuljetuksesta kieltäytyminen

Sinulla on oikeus syrjimättömyyteen: lentoyhtiö tai matkanjärjestäjä ei saa kieltäytyä kuljettamasta sinua tai hyväksymästä varaustasi liikuntarajoitteisuuden tai vammaisuuden perusteella.  

Varauksen hyväksymisestä tai kuljetuksesta voidaan kieltäytyä vain turvallisuussyistä tai jos lentokoneen tai sen ovien koko tekee koneeseen pääsyn mahdottomaksi. Matkustaminen ei saa vaarantaa omaa turvallisuuttasi. 

 • Huomaathan, että joissain tilanteissa lennon edellytyksenä on lääkärin tekemä arvio lentokelpoisuudesta. Päätöksen lentokelpoisuudesta tekee lentoyhtiö.  

Turvallisuusvaatimusten vuoksi lentoyhtiö tai matkanjärjestäjä voi vaatia, että sinulla on mukanasi saattaja, joka voi avustaa sinua matkan aikana.  

Jos varaustasi ei ole hyväksytty turvallisuussyiden tai koneen koon vuoksi, lentoyhtiön tai matkanjärjestäjän on tehtävä kohtuulliset toimenpiteet, jotta sinulle voitaisiin tarjota hyväksyttävissä oleva vaihtoehto matkustaa.

Jos olet jo tehnyt varauksen ja koneeseen pääsysi evätään turvallisuussyiden vuoksi, sinulla on oikeus lipun hinnan palautukseen tai matkan uudelleenreititykseen

Jos matkanjärjestäjä ei hyväksy varaustasi tai lentoyhtiö kieltäytyy kuljettamasta sinua turvallisuussyistä, niiden on ilmoitettava sinulle asiasta heti. Kieltäytymisen syyt on iloitettava pyynnöstä myös kirjallisesti viiden arkipäivän kuluessa pyynnön esittämisestä. 

Valituksen tekeminen

Jos koet, että oikeuksiasi ei ole kunnioitettu, ota ensin yhteys lentoaseman ylläpitäjään tai lentoyhtiöön. Jos asia ei ratkea, tee asiasta kirjallinen valitus mahdollisimman pian.

 • Jos ongelmia ilmeni lentoasemalla tai koneeseen noustessa, tee valitus lentoaseman pitäjälle. 
 • Lennon aikana annetusta avustuspalvelusta vastaa lennon operoinut lentoyhtiö.

Lentoaseman ylläpitäjälle ja lentoyhtiölle tulee varata kohtuullinen aika vastata reklamaatioosi, suositus on 8 viikkoa.

Jos et ole saanut vastausta 8 viikon kuluessa tai vastaus ei tyydytä sinua, voit lähettää valituksen Trafille.

Voit tehdä valituksen Trafille vapaamuotoisella kirjeellä, esimerkiksi sähköpostitse.

Liitä valitukseen kuvaus tapahtumasta, kopio matkalipuista sekä muista olennaisista asiakirjoista.  

Lähetä valitus Trafin kirjaamoon

 • sähköpostitse: kirjaamo(at)trafi.fi
 • postitse: Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Kirjaamo, PL 320, 00101 Helsinki.

Valitus tulee lähettää sen EU-maan viranomaiselle, jonka alueella tapaus on sattunut. Jos lento lähtee EU-alueen ulkopuolelta, valitus tulee osoittaa sen EU-maan viranomaiselle, jonne lento saapuu. Kaikkien EU-maiden viranomaisten yhteystiedot löytyvät Euroopan komission sivustolta.

Suomessa vammaisten ja liikuntarajoitteisten matkustajien oikeuksia valvoo Trafi. 

 

Näitä oikeuksia sovelletaan, 

• kun olet lähdössä joltakin EU:ssa sijaitsevalta lentoasemalta tai

• kun olet saapumassa EU:hun jollakin EU:n lentoyhtiön tai Islannin, Norjan tai Sveitsin lentoyhtiön lennolla.

 

 

Yhteystiedot

 • kirjaamo(at)trafi.fi
 • Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Kirjaamo, PL 320,
  00101 Helsinki
 
 
 

 

Sivu päivitetty 08.05.2017