Säädökset
 

Säädökset

Ilmailu on luonteeltaan hyvin kansainvälistä, joten ilmailun turvallisuuden ja toimivuuden edistämiseksi valtioiden väliset yhteiset säännöt ja sopimukset ovat tarpeen. Kansainvälisellä tasolla toimii useita ilmailualan järjestöjä, joissa harjoitetaan kansainvälistä yhteistyötä ja annetaan yhteisiä ilmailunormeja. Trafi osallistuu aktiivisesti kansainväliseen yhteistyöhön lentoturvallisuuden parantamiseksi.

Trafin yhteistyötahoja on muun muassa vuonna 1944 perustettu kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö ICAO, joka asettaa kansainväliselle lentoliikenteelle minimistandardit ja antaa suosituksia.

Euroopan tasolla yhteistyötä tehdään siviili-ilmailukonferenssi ECACissa. Yhteistyöorganisaation ja keskustelufoorumin tarkoituksena on edistää siviili-ilmailun turvallisuutta, tehokkuutta ja kestävää kehitystä.

EASA eli Euroopan lentoturvallisuusvirasto on Euroopan unionin yhteinen ilmailuviranomainen. Sen keskeisin tavoite on yhtenäisen ja korkean lentoturvallisuustason luominen ja ylläpitäminen koko Euroopassa. EASAn myötä kansallisten viranomaisten toimivalta normien vahvistajana on suurelta osin siirtynyt yhteisölle, joka julkaisee jatkossa useimmat lentokelpoisuuteen, huoltotoimintaan, lentotoimintaan ja lupakirjoihin liittyvät normit. Kansallisen sääntelyn varaan jäävät kuitenkin mm. sotilas- ja valtion ilmailu sekä osa harrasteilmailusta.

Suomessa noudatettavat ilmailun perussäännöt löytyvät ilmailulaista ja koko EU:n alueella sovellettavista asetuksista.

Vaikka EU-lainsäädännön osuus ilmailussa laajentuu jatkuvasti, Trafi antaa edelleen tarkempia, lakia täydentäviä kansallisia ilmailumääräyksiä. Useimpien ilmailumääräysten taustalla ovat kansainväliset standardit ja suositukset.

Ilmailun määräysvalmistelun tiedotuslista

 

Tilaa RSS-syötteitä

  • RSS-syötteen voi tilata useisiin sähköpostiohjelmiin tai selaimiin kuten esim. Outlookiin tai Firefoxiin, tai erilaisiin erikseen syötteiden lukemiseen tarkoitettuihin ohjelmiin.
 

 

 
 

 

Sivu päivitetty 04.07.2018