EASA-asetus ja EASA-laajennukset
 

EASA-asetus ja sen laajennukset 

Kun EASAn perustamisesta päätettiin vuonna 2002 ja sen toiminta käynnistyi 2003, sen toimivalta rajoittui  ilma-alusten tyyppihyväksyntään, lentokelpoisuuteen ja ympäristöhyväksyntään liittyviin kysymyksiin. EASAn 1. laajennuksella tarkoitetaan sitä, että Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat EASA-asetuksen muutoksella Euroopan lentoturvallisuusvirastolle ja EU:n komissiolle toimivallan lentotoimintaan ja lupakirjoihin liittyvissä kysymyksissä. Nk. EASAn 2. laajennuksen yhteydessä toimivalta ulotettiin lentopaikkoihin ja lennonvarmistukseen. 

Kysy laajennuksista

Jos et löydä vastauksia kysymyksiisi näiltä sivuilta tai UKK:sta, voit lähettää kysymyksesi asiantuntijallemme.

Kysymyksesi *
Nimi *
Sähköpostiosoite *

 

 
 
Sivu päivitetty 09.12.2014