Lentosäännöt (SERA)
 

Lentosäännöt (SERA)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 923/2012 (koonnos)
yhteisistä lentosäännöistä, lennonvarmistuspalveluja ja -menetelmiä koskevista operatiivisista säännöksistä sekä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1035/2011 ja asetusten (EY) N:o 1265/2007, (EY) N:o 1794/2006, (EY) N:o 730/2006, (EY) N:o 1033/2006 ja (EU) N:o 255/2010 muuttamisesta (SERA, Standardised Rules of the Air)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 2016/1185
täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 923/2012 muuttamisesta yhteisten lentosääntöjen sekä lennonvarmistuspalveluja ja -menetelmiä koskevien operatiivisten säännösten päivittämiseksi ja täydentämiseksi (SERA, osa C) sekä asetuksen (EY) N:o 730/2006 kumoamisesta

 

 
 

 

Sivu päivitetty 07.10.2016