Turvallisuusohjelma (FASP)
 

Suomen ilmailun turvallisuusohjelma

Suomen ilmailun turvallisuusohjelma (Finnish Aviation Safety Programme FASP) on Suomen ilmailun turvallisuudenhallinnan järjestelmätason kuvaus. Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön ICAOn Annex 19 velvoitteiden mukaisesti FASPin ytimen muodostavat ICAOn kuvaamat 8 kriittistä turvallisuuden elementtiä, jotka valtioiden pitää huolehtia toimintakuntoon.

8 kriittistä turvallisuuden elementtiä

 1. Ilmailun keskeinen lainsäädäntö (Primary aviation legislation, CE-1)
 2. Toimeenpanosäännökset (Specific operating regulations, CE-2)
 3. Vastuut ja velvollisuudet (State system and functions, CE-3)
 4. Henkilöstön kelpoisuusvaatimukset (Qualified technical personnel, CE-4)
 5. Tekninen ohjeistus, työvälineet ja turvallisuuskriittisen tiedon jakaminen (Technical guidance, tools and provision of safety-critical information, CE-5)
 6. Lupakirjojen, kelpuutusten, pätevyyksien ja luvanvaraisten toimintojen lupine myöntäminen (Licensing, certification, authorization and approval obligations, CE-6)
 7. Valvonta (Surveillance obligations, CE-7)
 8. Turvallisuusongelmien ratkaiseminen (Resolution of safety issues, CE-8)

Turvallisuusohjelman osa-alueet

Krittiset turvallisuuden elementit on sulautettu osaksi valtioilta edellytettävän kansallisen turvallisuusohjelman rakenteen neljää keskeistä osa-aluetta. Osa-alueet ovat:

 1. Turvallisuuspolitiikka, -tavoitteet ja resurssit
 2. Turvallisuusriskien hallinta
 3. Turvallisuuden varmistaminen
 4. Turvallisuuden edistäminen.

Näiltä sivuilta löydät myös turvallisuusohjelman liitteet Suomen ilmailun turvallisuussuunnitelma (Liite 1) ja Suomen ilmailun turvallisuusindikaattorit ja - tavoitteet (Liite 2) sekä taustatietoa kansainvälisistä velvoitteista ja ilmailun turvallisuudenhallintaan liittyvistä ohjelmista ja toiminnoista.

Suomen ilmailun turvallisuusohjelma

Suomen ilmailun turvallisuusohjelma 2018
10.1.2018 julkaistu Suomen ilmailun turvallisuusohjelman kuudes versio

 

Finnish Aviation Safety Programme FASP

Finnish Aviation Safety Programme 2018 FASP
 

 

Lisätietoja Suomen ilmailun turvallisuusohjelmasta ja sen liitteistä

Heli Koivu
johtava asiantuntija, ilmailun esikunta
sähköposti: heli.koivu (at) trafi.fi
puhelin: 029 5346 200

 

 

 
 

 

Sivu päivitetty 19.06.2018