Valvonta
 

Valvonta

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi valvoo:

 • lentopaikkoja,
 • lennonvarmistuspalveluja tarjoavia organisaatioita,
 • siviili-ilmailun turvaamispalveluja tarjoavia organisaatioita,
 • lentotoiminnan ja lentotyön harjoittajia,
 • ilmailun koulutusorganisaatioita,
 • ilmailun huolto-organisaatioita,
 • jatkuvan lentokelpoisuuden hallinta-organisaatioita,
 • tuotanto-organisaatioita,
 • henkilölupia, -pätevyyksiä ja -hyväksyntöjä,
 • Trafi toimii riippumattomana valvontaviranomaisena lentoasemamaksuihin liittyvissä asioissa.

Lisäksi Trafi suorittaa ilma-alusten ramppitarkastuksia eli SAFA, SANA ja SACA -tarkastuksia.

Trafi valvoo muun muassa:

 • ilmailun turvallisuusvaatimusten noudattamista,
 • ilmailutoiminnan vaatimustenmukaisuutta,
 • ilmailuorganisaatioiden SMS-järjestelmiä ja niiden tehokkuutta.

Trafin valvonta perustuu kansalliseen ja EU-tason lainsäädäntöön sekä muihin suomalaisia ilmailuorganisaatioita velvoittaviin säännöksiin.

Vuoden 2018 valvontateemat

Vuoden 2018 valvonnan teemoja ovat seuraavat:

 • henkilövalvonta:
  • ohjaamo- ja matkustamohenkilökunnan lupakirjat ja pätevyydet erityisesti asematasotarkastusten yhteydessä
 • lentokelpoisuus- ja huolto-toiminta:
  • organisaatioiden
   sisäinen laadunvarmistus 
  • (occurrence) raporttien käsittely
 • lentotoiminta (OPS):
  • luvanhaltijoiden antama miehistöyhteistyön koulutus (Crew resource management, CRM)
  • käyttöönsoveltuvuustiedot (Operational suitability data, OSD) ja niiden hallinta
  • miehistöjen työ- ja lepoaikamenettelyt (Flight time limitations, FTL) sekä väysymyksenhallintajärjestelmä (Fatigue Risk Management System, FRMS) 
  • epätavallisten lentotilojen välttäminen ja niistä oikaisu sekä tähän liittyvä koulutus (Upset prevention and recovery training, UPRT)
  • ilmailun varautumisen valvonta (Ilmailulaki 161 §)
  • kansallisen lentotoimintaluvan alla operoivien kuumailmapalloyritysten toiminta
 • erityislentotoiminta (SPO):
 • synteettisilla koulutuslaitteilla koulutusta tarjoavat organisaatiot (FSTD):
  • PBN eli performance based navigation: FSTD-laitteiden tarkastuksissa tullaan huomioimaan tarkasti ja kattavasti järjestelmien oikea toiminta normaaleissa tapauksissa sekä simuloiduissa vikatilanteissa
  • UPRT eli upset prevention and recovery training: simulaattoreiden kyky simuloida upset-tilanteita ja simuloinnin käyttö envelopen äärialueilla
  • SMS eli turvallisuudenhallinta FSTD-ympäristössä
 • lennonvarmistuspalveluja tarjoavat organisaatiot:
  • asetuksen 2015/340 vaatimukset
 • lentopaikkojen pitäjät:
  • johtamisjärjestelmän muutoksenhallinta
  • vaatimustenmukaisuuden omavalvonta
  • poikkeamaraportointi
  • lentoesteet ja kaavoitus
  • varautuminen
 • siviili-ilmailun turvaaminen:
  • lentoaseman pitäjien ja lennonvarmistuspalvelun tarjoajien sisäinen laadunvalvonta
  • valvottujen edustajien, tunnettujen lähettäjien ja valvottujen toimittajien turvaohjelmien laatu sekä toimijoiden sisäinen laadunvalvonta
  • turvatietoisuuskoulutusten saattaminen käytännönläheisemmiksi ja paremmin toimijoiden toimintaan sopiviksi
 • lentotoiminnan koulutusorganisaatiot:
  • ATO-luvan haltijat: lento- ja teoriakoulutuksen toteutus
 
 

 

Sivu päivitetty 23.11.2018