Valvonta
 

Valvonta

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi valvoo:

Lisäksi Trafi suorittaa ilma-alusten ramppitarkastuksia eli SAFA, SANA ja SACA -tarkastuksia.

Trafi valvoo muun muassa:

 • ilmailun turvallisuusvaatimusten noudattamista,
 • ilmailutoiminnan vaatimustenmukaisuutta,
 • ilmailuorganisaatioiden SMS-järjestelmiä ja niiden tehokkuutta.

Trafin valvonta perustuu kansalliseen ja EU-tason lainsäädäntöön sekä muihin suomalaisia ilmailuorganisaatioita velvoittaviin säännöksiin.

Vuoden 2017 valvontateemat

Vuoden 2017 valvonnan teemoja ovat seuraavat:

 • lentotoiminnan harjoittajat:
  • erityislentotoiminnan osalta erityisesti NCO.SPEC-vaatimukset
 • huolto-organisaatiot (Part-145):
  • kriittiset huoltotoimenpiteet
 • synteettisilla koulutuslaitteilla koulutusta tarjoavat organisaatiot (FSTD):
  • turvallisuudenhallinta FSTD-ympäristössä
 • lennonvarmistuspalveluja tarjoavat organisaatiot:
  • poikkeamahavaintoilmoitusten käsittely organisaatioissa
  • lisäksi auditoidaan seuraavien vaatimuksien alaiset toiminnot: Komission asetukset 2015/340, 255/2010, 2150/2005, 73/2010 sekä ilmailumääräys ANS M1-6
 • lentopaikkojen pitäjät:
  • lentoasemien turvallisuudenhallintajärjestelmien toimivuus
  • lentoasemien EASA-sertifiointiin liittyvät valmiudet
  • lentopaikkojen vaatimuksenmukaisuus
 • siviili-ilmailun turvaaminen:
  • Finavian sisäinen laadunvalvonta
  • muiden toimijoiden, kuten valvottujen edustajien, tunnettujen lähettäjien ja valvottujen toimittajien valvonnassa kiinnitetään erityisesti huomiota turvaohjelmien laatuun sekä toimijoiden sisäiseen laadunvalvontaan
  • uutena valvontakohteena on vuodesta 2017 lähtien ATM Security
 • lentotoiminnan koulutusorganisaatiot:
  • ATO-luvan haltijat: hallintojärjestelmien toimivuus käytännössä (poikkeama-asetus, raportointi, MOC-menettelyt ym.)
  • kansalliset kouluttajat: säätietojen käyttö lennonvalmistelussa
 • yleisilmailu:
  • Liite 2 -mukaisten ilma-alusten tekninen kirjanpito ja huolto-ohjelman laatiminen ja hyväksyntä päivitetyn ilmailumääräyksen AIR M1-5 mukaisesti

Kielitaitotarkastajille lähetetyn kyselyn tulokset

 
 
 

 

Sivu päivitetty 27.04.2017