Ympäristöasiat
 

Ilmailun ympäristöasiat

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi toimii monin tavoin lentoliikenteen haitallisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi niin kotimaassa, EU-tasolla kuin globaalistikin. Trafi kiinnittää huomiota siihen, että ilmailualan toimijat ottavat ilmastonmuutoksen vaikutukset huomioon lentoturvallisuusjärjestelmissään. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittisessa ohjelmassa Trafin vastuulle on asetettu ilmailuun ja ympäristöön liittyen seuraavia tavoitteita:

  • Trafi osallistuu kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön ICAOn ympäristö- ja ilmastonmuutostyöryhmien eurooppalaisten tukiryhmien työskentelyyn lentoliikenteen ilmastovaikutusten vähentämiseksi.
  • Trafi seuraa ja tarjoaa tarvittaessa asiantuntija-apuaan ilmailualan eurooppalaisen teknologiayhteisö ACAREn sekä lentoliikenneteknologian tutkimusprojekti Clean Skyn hankkeissa.
  • Trafi valvoo, että polttoainetta käytetään ja lentoaikaa optimoidaan lentoturvallisuutta vaarantamatta. Viranomainen seuraa ja osallistuu EU-tasolla Single European Sky (SES) ja SESAR-hankkeisiin, joilla pyritään ilmatilan uudelleenjärjestelyjen kautta vähentämään CO2-päästöjä 9–12 % vuoteen 2020 mennessä.
  • Trafi seuraa aktiivisesti biopolttoaineiden kokeilua ja käytön yleistymistä lentoliikenteessä globaalisti ja osallistuu tarpeen mukaan kansallisiin yhteistyöhankkeisiin käytön edistämiseksi.
  • Trafi vastaa EU:n lentoliikenteen päästökaupan kansallisesta toimeenpanosta: se huolehtii maksutta jaettavien lentoliikenteen päästöoikeuksien jaosta ja jakamisen perusteena olevan vertailun toteuttamisesta. Lisäksi se vastaa päästökaupan edellyttämästä seurannasta ja raportoinnista sekä niistä seuraamuskäytännöistä, joita kohdistetaan niihin lentoyhtiöihin, jotka kieltäytyvät noudattamasta päästökauppalain velvoitteita.

Trafilla on lisäksi oma roolinsa lentomeluasioiden hallintaan liittyvissä asioissa Suomessa.

Trafi tekee ympäristötyötä tiiviissä yhteistyössä liikenne- ja viestintäministeriön, lentoyhtiöiden sekä lentoasemien pitäjän Finavian kanssa.

 
 
Sivu päivitetty 20.08.2014