Ilmastopolitiikka
 

Ilmastopolitiikka

Lentoliikenteen kansainvälistä ympäristötyötä tehdään YK:n alaisen kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAO:n johdolla. ICAO:n ympäristötyötä koordinoi ympäristönsuojelukomitea CAEP.


ICAO:n kolmen vuoden välein kokoontuva yleiskokous, johon Trafi osallistuu Suomen ilmailuviranomaisena, hyväksyi syksyllä 2016 päätöslauselman kansainvälisen lentoliikenteen hiilidioksidipäästöihin liittyvän maailmanlaajuisen markkinapohjaisen järjestelmän (Global Market-Based Measures, GMBM) käyttöönotosta. Järjestelmä toteutetaan päästöhyvitysjärjestelmänä (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation, CORSIA), jonka avulla pyritään kansainvälisen lentoliikenteen hiilineutraaliin kasvuun vuodesta 2020. Lentoyhtiöiden tulee hyvittää kansainvälisen lentoliikenteen päästöjen kasvu ostamalla pääosin muiden alojen hankkeista peräisin olevia päästövähennysyksiköitä hiilimarkkinoilta. Järjestelmän pilotti- ja ensimmäiseen vaiheeseen (2021-2026) valtiot osallistuvat vapaaehtoisesti. Osallistuminen toiseen vaiheeseen (2027-2035) on pakollista kaikille paitsi järjestelmästä vapautetuille valtioille. Lisätietoja täältä


Jo aikaisemmin ICAO:ssa on sovittu lentoliikenteen energiatehokkuuden parantamisesta vuosittain kahdella prosentilla vuoteen 2050 saakka. Lisäksi lentoliikenteen päästöjen osalta pyritään hiilineutraaliin kasvuun vuodesta 2020 lähtien. Valtioiden tulee myös laatia toimintasuunnitelmat, joissa ne linjaavat toimensa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, sekä raportoida kansainvälisen lentoliikenteen CO2-päästönsä ICAO:lle.

Suomen kansallinen toimintasuunnitelma

ICAO:n edellyttämä ilmastonmuutosta ja päästövähennyksiä koskeva kansallinen toimintasuunnitelma (State Action Plan) valmistui kesäkuussa 2012. Suomi laati oman suunnitelmansa EU/ECAC-valtioiden keskenään sopiman mallin mukaisesti. Suunnitelma sisältää kansallisen ja ylikansallisen osuuden. ACCAPEG-työryhmä (Aviation and Climate Change Action Plan Expert Group), jonka toimintaan Trafi aktiivisesti osallistuu, on luonnostellut tekstin ylikansalliseksi osuudeksi. Kansallisia erityispiirteitä kuvaavan osuuden on laatinut Trafi yhteistyössä lentoyhtiöiden, lentoaseman pitäjien ja lennonvarmistuspalveluiden tarjoajien kanssa.


ACCAPEG-työryhmä on tunnistanut viisi erityistä yhteiseurooppalaista osa-aluetta, joilla tehdään ilmailun parissa ympäristötyötä. Nämä ovat

  • ilma-aluksiin liittyvä tekninen kehitys ja erityisesti CAEP:ssa (ICAO:n ympäristönsuojelukomitea) valmisteltu globaali CO2-standardi ilma-aluksille, joka on hyväksyttiin vuonna 2016
  • tutkimus- ja kehitystoiminta liittyen päästöjenvähennysteknologiaan (mm. Clean Sky -projektit)
  • kestävien vaihtoehtoisten polttoaineiden (biopolttoaineet) kehitys ja käyttöönotto
  • ilmatilanhallinnan ja infrastruktuurin optimointi ja parantaminen Euroopassa ja yli Euroopan rajojen, erityisesti SESAR- ja AIRE-hankkeiden kautta
  • taloudelliset ohjauskeinot ja näistä erityisesti lentoliikenteessä EU:n päästökauppa.

 

 
 

 

Sivu päivitetty 11.09.2018