Lentomelu
 

Lentomelu

Lentokoneiden melu voi olla moottorimelua tai aerodynaamista melua. Lentokoneiden ja moottoritekniikan kehityksen myötä lentomelu on oleellisesti vähentynyt. Trafin tehtävänä on tarkistaa, että Suomeen tuotava ilma-alus täyttää lentokelpoisuuden lisäksi kansainväliset melustrandardit.

Operatiivisessa toiminnassa lentomelun hallinnasta vastaa Suomessa Finavia suunnittelemalla lentoreittejä, ohjaamalla lentokoneet sopivimmille kiitoteille sekä rajoittamalla kovaäänisimpien koneiden pääsyä kentille.

Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö ICAO antoi jo 1970-luvulla ensimmäiset suosituksensa ilma-alusten aiheuttaman melun ylärajoista. Suositukset on julkaistu kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen (Chicagon sopimus) 16. liitteessä. Suomi sitoutui jo alussa näihin ICAOn suosituksiin, ja Euroopan unionin jäsenmaana Suomi on velvollinen noudattamaan niitä. ICAOn melustandardit ovat sellaisenaan osa Euroopan lentoturvallisuusviraston (EASA) ilma-aluksille asettamia tyyppihyväksymisvaatimuksia.

Kun Suomeen tuodaan ilma-alus, Trafi tarkastaa lentokelpoisuuden lisäksi sen, että ilma-alus täyttää ICAOn melustandardit. Melustandardit täyttävälle ilma-alukselle Trafi kirjoittaa pyydettäessä melutodistuksen.

ICAOn alainen Euroopan siviili-ilmailukonferenssi ECAC on myös aktiivinen lentomelun torjunnassa. 1990-luvulla se pääsi yksimielisyyteen meluisten suihkuliikennekoneiden liikennöinnin kieltämisestä eurooppalaisilla kentillä. Kielto astui voimaan 1.4.2002, ja se koskee suihkulentokoneita, jotka eivät täytä luvun 16. liitteen 3. luvun melunormeja. Lentokoneen miehistön on pyydettäessä esitettävä koneen melutodistus, josta ilmenee sen täyttävän ainakin luvun 3 vaatimukset.

Muualla verkossa

 
 
 
Sivu päivitetty 30.09.2014