Merenkulun automaatiokokeilut
 

Merenkulun automaatiokokeilut

Merenkulun älykäs automaatio

Laivoissa on jo nykyisellään paljon normaaliin tehdasympäristöön verrattavaa prosessityyppistä automaatiota erilaisten varoitusten sekä laitteistojen säätämisen mahdollistavien toimintojen muodossa. Älykkäämpää automaatiotakin löytyy jo melko paljon erilaisista energiantuotantoon, työntövoiman tuottamiseen ja aluksen ohjailuun käytettävistä osa-automaatiojärjestelmistä. Nykyisin uusissa aluksissa aluksen ohjailusta merellä vastuussa olevan komentosiltahenkilökunnan työ on jo pitkälti valvomotyyppistä toimintaa. Teknologia laivojen automatisoimiseksi on siis jo pitkälti olemassa, mutta käytettävissä olevia järjestelmiä ei ole yhdistetty yhdelle alustalle eikä kaikkia automatisaation luomia mahdollisuuksia hyödynnetä vielä aluksissa eri syistä.

Mahdollistetaan kokeiluja

Suomessa kotimaanliikenne mahdollistaa erilaiset rajatut automaatiokokeilut. Trafi ja LVM haluavat mahdollistaa autonomisten alusten kokeilut Suomen aluevesillä ja mahdollisuuksien mukaan myös kansainvälisillä vesialueilla

 

Merenkulun automaatiokokeilut

Merenkulussa automaatio on sekä aluksen ohjailussa että konejärjestelmissä ollut arkipäivää jo pitkään ja nyt eri puolilla maailmaa on käynnissä useita kokeiluja etäohjattujen tai automaattisesti ohjautuvien alusten kehittämiseksi. Myös Suomessa on käynnissä merkittävä hanke aiheesta, Rolls Roycen vetämä AAWA-hanke, jonka toteutusta Trafikin tukee. Trafi mahdollistaa tällaiset hankkeet kansallisen lainsäädännön puitteissa ja on tulevaisuudessa mukana edistämässä kehitystä myös IMOssa.

Automaattiliikenteen toteutuminen vaatii nykyistä huomattavasti laajempaa tiedonvaihtoa. Merenkulun viranomaistoiminnassa digitaalinen tieto on ollut useiden vuosien ajan keskeinen tuotannontekijä, jonka avulla on voitu rakentaa yhteistyötä ja -toimintaa paitsi erilaisten viranomaisten ja niin toiminta- kuin myös maarajojen ylitse. EU:ssa viitoitetaan nyt kehityssuuntaa, jossa parhaillaan rakennetaan merenkulkuun yhteistä tiedonvaihtoympäristöä, joka verkottaisi kaiken merenkulun viranomaistiedon eri toimijoiden kesken. Merenkulun elinkeinoelämä on myös ilmaissut kiinnostuksensa osallistua tähän kehitystyöhön.

Toinen kiinnostava avaus on liikenne- ja viestintäministeriön ja merenkulun elinkeinoelämän Digitaalinen Itämeri -hanke, jossa selvitetään mahdollisuutta luoda Itämeren pilvi, jonka avulla niin viranomaiset kuin meriteollisuuskin jakaisivat tietoa liiketoimintamahdollisuuksien parantamiseksi ja uuden toiminnan kiihdyttämiseksi.

Esimerkiksi kotimaisilla merenkulun tiedonvaihtoympäristöjen kehittämishankkeilla voimme vauhdittaa digitaalisaation hyödyntämistä ja avata suomalaisille toimijoille uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Erilaiset kyberuhat ovat uudenlainen turvallisuushaaste, joita kohdistuu kaikkiin liikennemuotoihin ja koko yhteiskuntaan. Merenkulun kyberuhkaa vastaan toimitaan globaalisti IMOssa, jossa keskitytään merenkulun erityisjärjestelmien ja tietojen suojaamiseen. Suomi on tässä työssä aktiivisesti mukana ja haluamme olla vahvassa roolissa merenkulun kyberturvallisuuden, robotisaation ja automaation lisäämisessä.

AAWA-hanke

AAWA Initiative -projektin tavoitteena on näyttää tietä ja toimia eturintamassa luomassa maailmanluokan murrosta kehittämällä ratkaisuja tulevaisuuden älykkäisiin merioperaatioihin. Projektissa on mukana viisi teollisuuspartneria (Rolls-Royce, DNV GL, Napa, Deltamarin ja Inmarsat) ja viisi tutkimuspartneria (Tampereen teknillinen yliopisto, Turun yliopisto, Aalto yliopisto, Åbo Akademi ja VTT). Työkokonaisuus kattaa sekä kauko-ohjattavia, että täysin autonomisia ratkaisuja alusten navigointiin, koneistoihin ja muihin laivalla käytettäviin järjestelmiin. Lähestymistapaan kuuluu myös pelkän teknisen kehitystyön lisäksi tarkastella eri painopistealueita kuten turvallisuutta, taloudellisia näkökohtia ja lainsäädännöllisiä piirteitä. Maailmalla on nähtävillä erilaisia kehittyneiden ratkaisujen kokeiluja ja käyttöjä eri liikennemuodoissa ja tämä alkava murros on aloittamassa uutta aikakautta myös merioperaatioissa. Tämä muutos tulee myös olemaan loistava tilaisuus koko Suomen meriteollisuusklusterille luoda kokonaan uusi liiketoimintamahdollisuus ja tulla tällä alalla maailman johtavaksi älykkäiden merioperaatioiden keskittymäksi.

ÄlyVESI - Älykäs kaupunkivesiliikenne -hanke

Kaupungistumisen trendi, uudenlaisen liikkumisen tarpeet ja toisaalta ympäristösyyt pakottavat kehittämään yhä nopeampia, joustavampia ja ympäristöystävällisempiä liikkumisen palveluita. Muutoksen mahdollistajina toimivat muun muassa digitalisaatio ja automaatio. Tekniikan kehitystyö ei kuitenkaan yksin riitä, vaan tarvitaan luovaa yhteistyötä niin meriteollisuuden kuin ICT-alan yritysten, tutkimusorganisaatioiden, viranomaisten, kaupunkien sekä liikkumisen palveluiden käyttäjien kesken. ÄlyVESI-hankkeessa kootaan kaikkia näitä toimijoita yhteen ja luodaan avoin innovointialusta älykkäämmän kaupunkivesiliikenteen kehittämiseksi.

Lisätietoa hankkeesta aboamare.fi-sivustolla

Miehittämättömän meriliikenteen edistämishanke

Suomessa käynnistyy miehittämättömän meriliikenteen laaja edistämishanke. Hankkeessa pyritään luomaan maailman ensimmäiset miehittämättömän merenkulun tuotteet, palvelut ja toimiva ekosysteemi Itämeren alueella vuoteen 2025 mennessä.

Liikenne- ja viestintäministeriö ja Trafi tukevat hanketta muun muassa selvittämällä miehittämättömille aluksille sopivia testialueita ja mahdollistamalla joustavan testaustoiminnan. Hankkeessa on mukana lähes 60 yritystä ja se on osa Tekesin Arktiset meret –ohjelmaa. Ensimmäisenä kokeillaan miehittämättömiä rahtialuksia. Hanketta koordinoi DIMECC Oy.

Merenkulun automaation tutkimus- ja kehitystyötä Suomeen

Rolls-Royce ilmoitti maaliskuussa 2017 keskittävänsä etäohjattavien ja autonomisten laivojen tutkimus- ja kehityskeskuksensa Suomeen. Rolls-Royce on myös yksi keskeinen perustajayritys edellä mainitussa miehittämättömän meriliikenteen edistämishankkeessa.

Lisätietoa: LVM:n tiedote 8.3.2017

Lisätietoa: Rolls Roycen tiedote 8.3.2017

Lisätietoja

 Kaupallinen liikenne

Aleksi Uttula
Tehtävä: Johtava asiantuntija
Sähköposti:
Puhelin: 029 5346 468

Veneily ja vesiliikennelaki

Ville Räisänen
Tehtävä: Yksikönpäällikkö
Sähköposti:
Puhelin: 029 5346 457
 
 
 

 

Sivu päivitetty 07.07.2017