Ilmailu ja terveys
 

Ilmailu ja terveys

Trafi

  • Vastaa ilmailulääketieteellisestä viranomaistoiminnasta yhteistyössä hyväksymiensä ilmailulääkäreiden (AME) ja ilmailulääketieteen keskusten (AeMC, AeroMedical Centre) kanssa.
  • Varmistaa osaltaan, että ilmailualalle hakeva ja alalla jo toimiva henkilö soveltuu tehtävään terveytensä puolesta sekä kykenee toimimaan turvallisesti työssään.
  • Valvoo, että ilmailun ammattilaisille asetettuja toimintakyky- ja terveysvaatimuksia noudatetaan.
  • Arvioi lentoturvallisuudelle aiheutuvia riskejä ja pyrkii aktiivisesti edistämään lentoturvallisuutta yhteistyössä muiden ilmailualan toimijoiden kanssa.

Toimintakyky ja terveydentilavaatimukset

Suomea sitova kansainvälinen ja kansallinen lainsäädäntö asettaa useille ilmailun parissa toimiville henkilöille yksilöön kohdistuvia toimintakyky- ja terveysvaatimuksia.

Laajimmin ja yksityiskohtaisemmin kansainvälisesti sitovia vaatimuksia on asetettu lentäjille, lennonjohtajille ja matkustamomiehistön jäsenille (YK:n jäsenvaltioita sitova ICAO Annex 1 sekä EU:n ja EASA:n jäsenvaltioita sitova EASA Part MED ja EA-SA Part ATCO MED).

Kokonaan ilmailulainsäädännön toimintakyky- ja terveysvaatimusten ulkopuolella ovat osa yleisilmailijoista (esim. laskuvarjohyppääjät ja liitäjät).

Lentäjiä, lennonjohtajia, lennontiedottajia, matkustamohenkilöstöä ja eri maaorganisaatioissa lentoturvallisuuteen välittömästi tai välillisesti vaikuttavissa työtehtävissä toimivien henkilöiden toimintakyky- ja terveysvaatimuksia määrittävät osaltaan myös Ilmailulaki, Rikoslaki, Työterveyshuoltolaki ja Työturvallisuuslaki.

Kaupallisessa lentoliikenteessä yli 8 km:n korkeudessa toimivia eurooppalaisia lento-yhtiöitä velvoittaa myös lentävän henkilöstön (lentäjät ja matkustamomiehistö) kansainvälinen avaruussäteilyseurantamääräys, jonka valvonnasta vastaava viranomainen Suomessa on Säteilyturvakeskus (Säteilylaki, säteilyturvallisuusohje Säteilyturvallisuus lentotoiminnassa ST 12.4).

 
 

 

Sivu päivitetty 21.08.2018