Ilmailulääkärintarkastukset
 

Ilmailulääkärintarkastukset

Lentäjä, lennonjohtaja ja lennontiedottaja tarvitsevat lupakirjaoikeuksiensa käyttämiseksi voimassaolevan lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen (Medical Certificate eli ns. medikaali).

Matkustamomiehistön jäsen tarvitsee toimiakseen miehistön jäsenenä voimassaolevan lääketieteellisestä kelpoisuudesta kertovan matkustamomiehistön terveydentilatodistuksen (Cabin Crew Medical Attestation).

Trafin hyväksymät ilmailulääkärit (AME=aeromedical examiner) vastaavat pääsääntöisesti lääketieteellisten kelpoisuustodistusten ja terveydentilatodistusten myöntämisestä suoraan Trafin sähköisestä ilmailulääkärintarkastusjärjestelmästä. Tietyissä erikseen määritetyissä tilanteissa vain Trafi voi ratkaista lääketieteellisen kelpoisuustodistushakemuksen. Lääkärit voivat myös konsultoida Trafia ratkaisunsa tueksi tai siirtää asian ratkaistavaksi viranomaiselle. Päätöksenteon yhteydessä Trafi voi tarvittaessa konsultoida eri erikoisalojen ilmailuun perehtyneitä erikoislääkäreitä. Trafi on myös ilmailulääketieteellistä ratkaisua koskeva ensimmäinen muutoksenhakutaho.

Suomessa nykyisin myönnettävät lääketieteelliset kelpoisuustodistukset ovat voimassa kaikkialla maailmassa (lukuun ottamatta luokan LAPL todistusta, joka on voimassa vain EU:n ja EASA:n jäsenvaltioiden alueella).

 

 
 

 

Sivu päivitetty 02.10.2017