Lääketieteelliset kelpoisuustodistukset
 

Lääketieteelliset kelpoisuustodistukset

 


Liikenne- ja ansiolentäjät

Yksityislentäjät

Harrastelentäjät

Lennonjohtajat ja lennontiedottajat

Matkustamomiehistö


 

Liikenne- ja ansiolentäjät (ATPL, CPL, MPL) – luokka 1

Kelpoisuusvaatimukset

Liikenne- ja ansiolentäjien lääketieteelliset kelpoisuusvaatimukset määräytyvät EASA Part MED -määräysten mukaan.

Ilmailulääkärintarkastus

Kelpoisuustodistuksen hakijan on käytävä ensimmäisessä lääkärintarkastuksessa ilmailulääketieteen keskuksessa (AeMC). Kelpoisuustodistuksen uusimiseksi tai voimassaolon jatkamiseksi vaadittavat tarkastukset voi tehdä ilmailulääketieteen keskus tai luokan 1 tarkastuksiin hyväksytty ilmailulääkäri (AME1).

Voimassaoloaika

Lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen voimassaoloaika määräytyy ensimmäisen ilmailulääkärintarkastuksen päivämäärästä alkaen.

Kelpoisuustodistus on voimassa 12 kuukautta kerrallaan – aina siihen saakka kunnes todistuksen haltija täyttää 60 vuotta.

Tämän jälkeen voimassaoloaika on kuusi kuukautta.

Poikkeuksena ovat hakijat, jotka osallistuvat kaupalliseen matkustajien kuljetukseen yhden ohjaajan miehistöllä. Kelpoisuustodistus on voimassa 12 kuukautta siihen asti, kunnes hakija täyttää 40 vuotta. Sen jälkeen voimassaoloaika on kuusi kuukautta.

Yksityislentäjät (PPL, BPL, SPL) – luokka 2

Kelpoisuusvaatimukset

Yksityislentäjien lääketieteelliset kelpoisuusvaatimukset määräytyvät EASA Part MED -määräysten mukaan.

Yksityislentäjän lupakirjan hakijalla tai haltijalla on oltava voimassa oleva luokan 1 tai 2 lääketieteellinen kelpoisuustodistus.

Ilmailulääkärintarkastus

Kelpoisuustodistuksen hakemiseen, uusimiseen tai voimassaolon jatkamiseen vaadittavan tarkastuksen voi tehdä ilmailulääketieteen keskus tai hyväksytty ilmailulääkäri (AME2 tai AME1).

Voimassaolo

Lääketieteellinen kelpoisuustodistus on voimassa 60 kuukautta siihen saakka, kunnes todistuksen haltija on täyttänyt 40 vuotta. Tämän jälkeen voimassaoloaika on 24 kuukautta, kunnes todistuksen haltija on täyttänyt 50 vuotta, minkä jälkeen voimas-saoloaika on 12 kuukautta.

Harrastelentäjät (LAPL(A,H,S,B), UPL, APL) – luokka LAPL

Kelpoisuusvaatimukset

Harrastelentäjien lääketieteelliset kelpoisuusvaatimukset määräytyvät EASA Part MED-määräysten mukaan. Harrastelentäjän lupakirjan hakijalla tai haltijalla on oltava voimassa oleva luokan LAPL, luokan 2 tai luokan 1 lääketieteellinen kelpoisuustodistus.

Ilmailulääkärintarkastus

Kelpoisuustodistuksen hakemiseen, uusimiseen tai voimassaolon jatkamiseen vaadittavan tarkastuksen voi tehdä ilmailulääketieteen keskus tai hyväksytty ilmailulääkäri (AME2 tai AME1).

Voimassaolo

Luokan LAPL lääketieteellinen kelpoisuustodistus on voimassa 60 kuukautta siihen saakka, kunnes todistuksen haltija on täyttänyt 40 vuotta. Tämän jälkeen voimassaoloaika on 24 kuukautta.

Lennonjohtajat (ATCO) ja lennontiedottajat (FISO) - luokka 3

Kelpoisuusvaatimukset

Lennonjohtajan lupakirjan ja lennontiedottajan kelpoisuustodistuksen hakijalla on oltava voimassa oleva EASA Part ATCO MED -määräysten mukainen lääketieteellinen kelpoisuustodistus.

Ilmailulääkärintarkastus

Kelpoisuustodistuksen hakemiseen, uusimiseen tai voimassaolon jatkamiseen vaadittavan tarkastuksen voi tehdä ilmailulääketieteen keskus tai hyväksytty ilmailulääkäri (AME1).

Voimassaolo

Lennonjohtajan lääketieteellinen kelpoisuustodistus on voimassa 24 kuukautta siihen saakka, kunnes todistuksen haltija on täyttänyt 40 vuotta. Tämän jälkeen voimassaoloaika on 12 kuukautta.

Matkustamomiehistö – luokka Cabin Crew

Kelpoisuusvaatimukset

Matkustamomiehistön jäsenten lääketieteelliset kelpoisuusvaatimukset määräytyvät EASA Part MED -määräysten mukaan.

Ilmailulääkärintarkastus

Todistuksen hakemiseen, uusimiseen tai voimassaolon jatkamiseen vaadittavan terveydentilan arvioinnin voi tehdä ilmailulääketieteen keskus, hyväksytty ilmailulääkäri (AME2 tai AME1) tai Trafin tehtävään hyväksytty työterveyshuollon erikoislääkäri.

Voimassaolo

Matkustamomiehistön terveydentilatodistus (Cabin Crew Medical Attestation) on voimassa 60 kuukautta.

 

Hinnat

Lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen ja matkustamomiehistön terveydentilatodistuksen viranomaismaksu on 120 euroa (alv 0%).

Maksu laskutetaan Trafin toimesta vasta ilmailulääkärintarkastuksen jälkeen erikseen.

Maksu kattaa mm. sähköisen ilmailulääkärijärjestelmän kehitys- ja ylläpitokulut, ilmailulääkärien konsultoinnit ja täydennyskoulutuksen.

Ilmailulääkäri laskuttaa omasta toiminnastaan ja mahdollisista lisäselvityksistä tarkastuskäynnin yhteydessä oman hinnoittelunsa perusteella.

Ilmailulääkärien hyväksyntä 100 euroa/vuosi.

 
 
 

 

Sivu päivitetty 13.09.2018