Raideliikenne ja terveys
 

Raideliikenne ja terveys

Trafi laatii rautatieliikenteen liikenneturvallisuustehtävissä työskenteleviä koskevat terveydentilavaatimukset ja terveystarkastusohjeet,sekä myöntää liikenneturvallisuustehtävissä työskenteleville terveyserivapauksia. Trafi kouluttaa ja hyväksyy rautatieliikenteen työterveyshuollon ammattihenkilöt, asiantuntijalääkärit ja psykologit.

Terveysvaatimukset, tarkastukset ja erivapaudet

Rautatieliikenteessä terveysvaatimukset koskevat kaikkia rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävissä työskenteleviä henkilöitä sekä turvalaitteiden asennus- ja huoltotehtävissä tai turvamiehenä toimivia henkilöitä. Liikenneturvallisuustehtäviin lukeutuvat tehtäväkokonaisuudet ovat liikkuvan kaluston kuljettaminen, vaihtotyö, liikenteenohjaus sekä ratatyön liikenneturvallisuudesta vastaaminen.

Terveystarkastukset

Rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävissä eli kuljettamisessa, vaihtotyön johtamisessa sekä liikenteenohjauksessa toimivilla on oltava lupa- tai kelpoisuuskirja vuoden 2017 loppuun mennessä. Yhtenä vaatimuksena niiden myöntämiselle on rautatieliikenteen asiantuntijapsykologin tekemä arvio psykologisten vaatimusten täyttymisestä. Arviointeja voivat tehdä vain Trafin hyväksymät rautatieliikenteen asiantuntijapsykologit.

Terveystarkastus on tehtävä ennen kuin henkilö aloittaa työskentelyn kyseisessä tehtävässä. Liikkuvan kaluston kuljettajalle on seuraavan kerran tehtävä terveystarkastus sinä vuonna, jona hän täyttää 25 vuotta ja sen jälkeen vähintään kolmen vuoden välein 55 ikävuoteen asti. Tämän jälkeen tarkastus on tehtävä joka vuosi.

Turvalaitteiden asennus- ja huoltotehtävissä ja turvamiehinä toimiville sekä muissa liikenneturvallisuustehtävissä toimiville kuin liikkuvan kaluston kuljettajille on seuraavan kerran tehtävä terveystarkastus sinä vuonna, jona henkilö täyttää 25 vuotta.

Tämän jälkeen määräaikainen terveystarkastus on tehtävä vähintään viiden vuoden välein, kunnes he täyttävät 40 vuotta. Tämän jälkeen terveystarkastus on tehtävä vähintään kolmen vuoden välein 61 ikävuoteen asti ja sen jälkeen joka vuosi. Lääkärintarkastuksissa käytetään Trafin vahvistamaa lomaketta.

Trafin tulkinta terveystarkastuksen tekemisestä työnantajan vaihtuessa

Trafin 9.2.2015 antaman tulkinnan mukaan rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtäviä hoitavalle henkilölle on tehtävä työhönsijoitustarkastus ja asiantuntijalääkärin arviointi työnantajan vaihtuessa.

Liikenteen turvallisuusvirasto katsoo kuitenkin, että asiantuntijalääkäri voi pyynnöstä harkita mahdollisuutta antaa uusi lausunto sopivuudesta liikenneturvallisuustehtävään ilman uutta työhönsijoitustarkastusta, mikäli arvioitavalla henkilöllä on jo voimassa oleva lausunto ja työtehtävät pysyvät samoina, mutta työnantaja vaihtuu. Tällöin uuden työnantajan on oltava yhteydessä asiantuntijalääkäriin ja toimitettava asiantuntijalääkärille Rautatiejärjestelmän tehtävänkuvauslomake terveystarkastusta varten (RU5101). Arvion tekemiseksi asiantuntijalääkärille on toimitettava asianomaisen henkilön täyttämä ja allekirjoittama rautatiejärjestelmän esitietolomake (RU5102) terveystarkastusta varten, missä asianomainen antaa asiantuntijalääkärille luvan edellisen terveystarkastuksen tutkimustulosten ja siihen liittyvien asiakirjojen saamiseen.

Liikenteen turvallisuusviraston tulkinta koskee rautatieliikenne-säädöstön mukaan tehtäviä työhönsijoitustarkastuksia eikä ota kantaa esimerkiksi työturvallisuus- ja työterveyshuoltolain perusteella tehtäviin tarkastuksiin.

 

 

Erivapaus

Jos henkilö ei kaikilta osin täytä tehtävän edellyttämiä terveysvaatimuksia, voi hän hakea Trafilta kelpoisuuslaissa tarkoitettua erivapautta. Kelpoisuuslain mukaan voi Trafi erityisestä syystä myöntää erivapauden toistaiseksi tai määräajaksi tehtäväkohtaisista pätevyysvaatimuksista ja terveydentilaa koskevista vaatimuksista. Erivapaus ei saa vaarantaa rautatieliikenteen turvallisuutta. Päätöksessä voidaan asettaa ehtoja ja rajoituksia turvallisuuden varmistamiseksi.
Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.

 
 

 

Sivu päivitetty 06.04.2018