Tieliikenne ja terveys
 

Tieliikenne ja terveys

Tieliikenteen terveysvaatimukset


Trafi laatii ohjeet ja lomakkeet lääkäreille tieliikenteen ajoneuvon kuljettajan ajoterveyden arvioimiseksi. Trafilla ei ole toimivaltaa ottaa kantaa tieliikenteen yksittäisiin henkilöarviointeihin.

Poliisi vastaa kuljettajien ajokyvyn ja ajoterveyden valvonnasta ja voi päättää niihin liittyvistä toimenpiteistä kuten ajokieltoon määräämisestä.

Ajokortti ja lääkärintodistus

Ajokorttia varten tarvitaan lääkärintodistus ajoterveydestä:

• Ryhmän 1 ajokortit

  • haettaessa tai uusittaessa ajokorttia
    • lääkärinlausuntoa ei kuitenkaan tarvita ensimmäistä ryhmän 1 haettaessa, jos hakija pystyy antamaan vakuutuksen ajoterveysedellytysten täyttymisestä
    • lääkärinlausuntoa ei myöskään tarvita, jos hakemus ryhmän 1 ajokortin uudistamiseksi jätetään viimeistään sinä päivänä, kun hakija täyttää 70 vuotta

• Ryhmän 2 ajokortit

  • aina ajokorttia haettaessa tai uusittaessa
  • ennen vuotta 2013 myönnetyn ryhmän 2 ajo-oikeuden säilyttämiseksi, kun kuljettaja täyttää 50, 55, 60 ja 65 vuotta

• Lääkärin määrättyä aikaistetun lääkärintarkastuksen

• Poliisin määräyksestä

Tieliikenteen kuljettajia koskevat terveysvaatimukset löytyvät:

 

 

 

 
 

 

Sivu päivitetty 17.07.2018