Ajoterveysohjeet lääkärille
 

Ajoterveysohjeet lääkäreille

Ajoterveyden arviointiohjeet lääkäreille (päivitetty 16.5.2017)

Anvisningar för bedömning av körhälsan för läkare (16.5.2017)

Ohjeen tavoitteena on tukea lääkäriä yksittäisen kuljettajan terveydentilaa koskevassa ajoterveysarvioinnissa ja päätöksenteossa sekä kertoa ajokortin haku- ja uusimistoimintatavoista.

Lääkäri voi hyödyntää ohjeita myös perustellessaan ajokykyratkaisuaan tarkastettavalle. Ajoterveysohjeet antavat lääkärille myös toimintaohjeita niissä tilanteissa, kun kuljettajan terveydentila on heikentynyt siinä määrin, että liikenneturvallisuus vaarantuu ja on syytä rajoittaa ajamista.

Trafilla ei ole toimivaltaa ottaa kantaa yksittäisen kuljettajan ajokykyarviointiin, josta vastaa ajoterveyttä arvioiva lääkäri. Poliisi on toimivaltainen viranomainen yksittäisen kuljettajan ajo-oikeusasioissa, mukaan lukien ajoterveyden muutoksista johtuvat ajo-oikeuspäätökset.

Lomakkeet

Esitiedot ajokyvyn arviointia varten F200s

Lääkärinlausunto ajokyvystä F122s 

Laajennettu lääkärinlausunto iäkkään henkilön ajoterveydestä F201s

Erikoisalan lääkärinlausunto F127 sr

Poliisin määräämä silmälääkärin tai optikon lausunto ajokyvystä F202s

Lääkärin ilmoitus ajoterveydentilan muutoksesta poliisille F203s

Lääkärinlausunto vammaisen pysäköintilupaa varten F123s

 

Förhandsuppgifter för bedömning av körförmågan F200r

Läkarutlåtande om körförmågan F122r

Utvidgat läkarutlåtande om en äldre persons körhälsa F201r

Specialist läkärutlåtande F127 sr

Ögonläkares eller optikers utlåtande om synförmågan på polisens uppmaning F202r

Läkares anmälan till polisen om förändring i förares hälsotillstånd F203r

Läkarutlåtande för parkeringstillstånd för person med funktionsnedsättning F123r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Yhteystiedot

TYKS Ajopoli

HYKS Ajoterveyden osaamiskeskus

Liikennelääketiedeyksikön yhteystiedot:
liikennelaaketiede (at) trafi.fi

 
 
 

 

Sivu päivitetty 12.01.2018