Ajoterveysohjeet lääkärille
 

Ajoterveysohjeet lääkäreille

Ajoterveyden arviointiohjeet lääkäreille (päivitetty 16.5.2017)

Anvisningar för bedömning av körhälsan för läkare (16.5.2017)

Ohjeen tavoitteena on tukea lääkäriä yksittäisen kuljettajan terveydentilaa koskevassa ajoterveysarvioinnissa ja päätöksenteossa sekä kertoa ajokortin haku- ja uusimistoimintatavoista.

Lääkäri voi hyödyntää ohjeita myös perustellessaan ajokykyratkaisuaan tarkastettavalle. Ajoterveysohjeet antavat lääkärille myös toimintaohjeita niissä tilanteissa, kun kuljettajan terveydentila on heikentynyt siinä määrin, että liikenneturvallisuus vaarantuu ja on syytä rajoittaa ajamista.

Trafilla ei ole toimivaltaa ottaa kantaa yksittäisen kuljettajan ajokykyarviointiin, josta vastaa ajoterveyttä arvioiva lääkäri. Poliisi on toimivaltainen viranomainen yksittäisen kuljettajan ajo-oikeusasioissa, mukaan lukien ajoterveyden muutoksista johtuvat ajo-oikeuspäätökset.

Lomakkeet

Lääkärinlausunto ajokyvystä F122s 

Läkarutlåtande om körförmågan F122r

Lääkärinlausunto vammaisen pysäköintilupaa varten F123s

Läkarutlåtande för parkeringstillstånd för person med funktionsnedsättning F123r 

Poliisin määräämä silmälääkärin tai optikon lausunto ajokyvystä F202s

Ögonläkares eller optikers utlåtande om synförmågan på polisens uppmaning F202r

Lääkärin ilmoitus ajoterveydentilan muutoksesta poliisille F203s

Läkares anmälan till polisen om förändring i förares hälsotillstånd F203r

Laajennettu lääkärinlausunto iäkkään henkilön ajoterveydestä F201s

Utvidgat läkarutlåtande om en äldre persons körhälsa F201r

Erikoisalan lääkärinlausunto F127 sr


 

Yhteystiedot

TYKS Ajopoli

HYKS Ajoterveyden osaamiskeskus

Liikennelääketiedeyksikön yhteystiedot:
liikennelaaketiede (at) trafi.fi

 
 
 

 

Sivu päivitetty 03.07.2017