Säädökset
 

Säädökset

Tieliikenteen sääntely

Tieliikenteen sääntelyn tavoitteena on liikenneturvallisuuden paraneminen ja tieliikenteen aiheuttamien ympäristöhaittojen vähentäminen. Tieliikenne on vielä joiltain osin kotimaisen sääntelyn piirissä. Ajoneuvojen tekniset vaatimukset ovat valtaosin peräisin EU-lainsäädännöstä. Kuitenkin kansalliset säädökset ovat merkittävässä roolissa, kun puhutaan mm. ajoneuvojen käytöstä tiellä, rekisteröinnistä, katsastuksesta ja verotuksesta.

Lue lisää

 

Ilmailun sääntely

Ilmailu on luonteeltaan hyvin kansainvälistä, joten ilmailun turvallisuuden ja toimivuuden edistämiseksi valtioiden väliset yhteiset säännöt ja sopimukset ovat tarpeen. Kansainvälisellä tasolla toimii useita ilmailualan järjestöjä, joissa harjoitetaan kansainvälistä yhteistyötä ja annetaan yhteisiä ilmailunormeja. Trafi osallistuu aktiivisesti kansainväliseen yhteistyöhön lentoturvallisuuden parantamiseksi.

Lue lisää

 

Merenkulun sääntely

Merenkulku on kansainvälinen liikennemuoto, jota säännellään niin globaalilla, eurooppalaisella kuin kansallisella tasolla. Sääntelyn tavoitteena on kansainvälisen meriliikenteen ja kotimaanliikenteen turvallisuus ja ympäristöystävällisyys.

Lue lisää

 

Raideliikenteen sääntely

EU:n tavoitteena on kansallisen sääntelyn väheneminen. Tästä johtuen komissio seuraa kansallisen sääntelyn kehittymistä. Samalla EU pyrkii myös parantamaan EU-jäsenvaltioiden kansallisten säädösten ja määräysten saatavuutta.

Trafi osallistuu Euroopan rautatiejärjestelmän turvallisuuden ja yhteentoimivuuden edistämiseen tähtäävään säädöstyöhön niin EU:ssa kuin Euroopan rautatievirastossa (ERA).

Lue lisää

 

 

 

 
 

 

Sivu päivitetty 20.10.2011