VAK Ilmakuljetukset
 

Vaarallisten aineiden ilmakuljetukset

Ilmakuljetuksissa noudatetaan vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettua kaikkia kuljetusmuotoja koskevaa lakia (719/1994) ja vaarallisten aineiden ilmakuljetusta koskevaa asetusta (210/1997).

Lainsäädäntö perustuu kansainvälisiin vaarallisten aineiden ilmakuljetusmääräyksiin.

Trafi valvoo vaarallisten aineiden ilmakuljetuksia.

Tiettyjen aineiden ilmakuljetus on kielletty kaikissa olosuhteissa, joidenkin aineiden ilmakuljetus matkustajailma-aluksessa ja rahti-ilma-aluksessa ilman poikkeuslupaa on kielletty ja osa aineista vaatii erityisen hyväksynnän ja/tai ennakkoilmoituksen. Yksityiskohtaisia määräyksiä on pakkaamisesta, tarvittavista asiapapereista ja merkinnöistä. Kuljetuksen suorittajan on tarkastettava jokainen kolli ennen rahtikuljetusta sen vaatimustenmukaisuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi. Henkilökunnan kattavalla koulutuksella varmistetaan turvalliset ilmakuljetuset.

Vaarallisten aineiden ilmakuljetuksia koskevat määräykset sisältävät myös rajoituksia aineista, joita matkustajatja miehistön jäsenet eivät saa viedä ilma-alukseen matkatavarassaan tai muuten mukanaan. 

Lisätietoa

Trafi: Valvonta

 

Matkustajan vaaralliset aineet

Trafi: Näin pakkaat oikein

Finavia: Tarkista, voitko ottaa tuotteen mukaasi lennolle 

ICAO-TI: Lentomatkustajan tai miehistön vaaralliset aineet / ICAO-TI taulukko 8-1 suomeksi ja ruotsiksi

Euroopan lentoturvalisuusvirasto EASA: Passengers, dangerous goods

 

Ilmailun turvallisuustiedote 2.1.2017: Vaarallisten aineiden turvallinen kuljetus yleis- ja harrasteilmailussa

 
 

 

Sivu päivitetty 28.08.2018