VAK Turvallisuusneuvonantaja
 

Turvallisuusneuvonantaja

Suomen lainsäädännössä asia on määritelty asetuksella vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta (274/2002). Toiminnanharjoittajan on itse selvitettävä yllä olevien säädösten perusteella, tuleeko yritykseen nimetä turvallisuusneuvonantaja. Tilannetta on myös arvioitava uudelleen, jos yrityksen toiminta muuttuu.

Toiminnanharjoittajalla tarkoitetaan jokaista vaarallisen aineen kuljetusta suorittavaa luonnollista henkilöä, oikeushenkilöä ja muuta yhteenliittymää tai henkilöryhmää sekä julkishallinnon elintä. Vaarallisen aineen kuljetuksella tarkoitetaan myös pakkaamista, lähettämistä, kuormaamista sekä muuta toimintaa, jolla on vaikutusta kuljetuksen turvallisuuteen.

Turvallisuusneuvonantajana voi toimia toiminnanharjoittaja itse, toiminnanharjoittajan palveluksessa oleva henkilö tai ulkopuolinen henkilö. Turvallisuusneuvonantajalla on oltava voimassaoleva todistus turvallisuusneuvonantajan tutkinnosta.

Turvallisuusneuvonantajakoulutus

Koulutus perus- ja täydennystutkintoa varten voidaan hankkia joko itseopiskeluna tai osallistumalla turvallisuusneuvonantajan tutkintoon tähtäävään koulutukseen. Koulutusta voi tiedustella esimerkiksi ADR-koulutusta antavilta toimijoilta.

Tutkinto

Kokeessa selvitetään, onko kokelaalla tiedot kyseistä kuljetusmuotoa koskevista säädöksistä sekä turvallisuusneuvonantajan tehtävistä. Asetuksen 274/2002 liitteessä 2 on mainittu turvallisuusneuvonantajan kokeeseen liittyvät aiheet. Lisäksi kokeessa on kysymyksiä liittyen turvallisuusneuvonantajan tehtäviin (ks. asetus 274/2002 liite 1). Täydennyskoe on rakenteeltaan samanlainen kuin peruskoe. Se painottuu pääasiassa todistuksen voimassaoloaikana muuttuneisiin määräyksiin.

Ilmoittautuminen TNA:n perus- ja täydennystutkintoon

Trafi järjestää kokeita oheisen listan mukaisesti. Samaan koetilaisuuteen voivat osallistua perus- ja täydennystutkintoa suorittavat. Koetilaisuuksia järjestetään säännöllisin väliajoin kysynnän mukaan.

Trafi lähettää ilmoittautuneille osallistumisvahvistuksen tarkempine käytännön ohjeineen noin 2 viikkoa ennen tutkintotilaisuutta. Mikäli et ole ilmoittautumisestasi huolimatta saanut osallistumisvahvistusta viikkoa ennen tilaisuutta, ota yhteyttä Trafiin.

Todistus

Tutkinnon läpäisseelle myönnetään todistus viideksi vuodeksi tutkinnon edellyttämässä laajuudessa. Todistuksen voimassaoloa voidaan jatkaa viidellä vuodella, mikäli henkilö suorittaa täydennyskokeen todistuksen viimeisen voimassaolovuoden aikana.

 

Muualla verkossa

 

 

Yhteystiedot

ammattiliikenne (at) trafi.fi

 
 
 

 

Sivu päivitetty 14.03.2018