Yrityksille
 

Yrityksille

Trafin palvelut

Liikennelabra tarjoaa yrityksille neuvoja liikennelainsäädännön tulkintaan ja juridisiin ongelmiin.

Lisäksi Liikennelabran kautta yritysten kokeilut ja innovaatiot saavat näkyvyyttä Trafin viestintäkanavien kautta: mediaviestintä, Trafi.fi ja Trafin sosiaalisen median kanavat (mm. Twitter, Fb)

Mukaan ITS Finlandin verkostoon

ITS Finland toimii älykkään liikenteen ja kuljetuksen kehittämisen yhteistyöfoorumina kooten hallinnon, tutkimuksen ja yritysten osapuolet yhteen. ITS tulee sanoista Intelligent Transport Systems and Services eli älykkäät liikenteen menetelmät ja palvelut.

Yhdistyksen päätavoitteena on saada aikaan kansalaisia ja elinkeinoelämää hyödyttäviä konkreettisia liikennetelematiikan palveluja Suomessa, mutta myös rakentaa kansainvälistä kontaktiverkostoa ja edistää maiden välistä yhteistyötä.

ITS Finland on osa kansainvälistä National ITS Associations verkostoa.
Yhdistys on avoinna kaikille uusille jäsenille, jotka tukevat yhdistyksen tarkoitusta. Vapaamuotoinen jäsenhakemus tulee osoittaa kirjallisena (esimerkiksi sähköpostitse) yhdistyksen toiminnanjohtajalle.

Lue lisää ITS Finland

Toiminnanjohtaja Marko Forsblom, tel. +358 40 514 5100, etunimi.sukunimi (at) its-finland.fi

Rahoituslähteitä kotimaassa ja EU:ssa 

Useat eri toimijat Suomessa ja EU:ssa tukevat rahallisesti ja lainoittavat yritysten ja yrityskonsortioiden toimintaa tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa sekä yritystoiminnan alkuvaiheessa ja laajentamisessa.

EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelma Horisontti 2020

Maailman tämän hetken suurin tutkimus- ja innovaatio-ohjelma on Euroopan Unionin Horisontti 2020, jonka liikenneohjelman kokonaisbudjetti vuosille 2016-2017 on yhteensä 938 miljoonaa euroa.
Horisontti 2020 –ohjelmassa on hakuja mm. liikenne- ja ICT-teemoille sekä erikseen pk-yrityksille. Lisäksi Horisontti 2020 tarjoaa Fast Track to Innovation -tukea, jonka tarkoituksena on edistää yritysten ideoiden viemistä markkinoille. Tukimuoto on tarkoitettu erityisesti ensimmäistä kertaa markkinoille pyrkiville yrityksille.

Horisontti-hakujen osallistujaportaali
Horisontti Tekesin nettisivuilla

Euroopan strategisten investointien rahasto

Euroopan strategisten investointien rahasto ESIR on osa Euroopan investointiohjelmaa, jonka tavoitteena on lisätä yksityisten investointien määrää, nopeuttaa talouden kasvua ja parantaa työllisyyttä Euroopassa. Euroopan investointipankin yhteydessä toimiva ESIR tarjoaa rahoitusta (mukaan lukien erilaiset rahoitusinstrumentit ja takausjärjestelyt) taloudellisesti kannattavien investointien toteuttamiseksi.

Pääosan rahoituksesta on tarkoitus kohdistua infrastruktuuriin ja uudistaviin teollisiin investointeihin ja noin neljäsosan pk-yrityksille, lainojen lisäksi myös sijoituksina rahastojen kautta. ESIRin mahdollistama rahoitus soveltuu myös julkisen ja yksityisen sektorin yhteishankkeille sekä yritysten T&K-hankkeille.

SIR ei tarjoa vastikkeetonta avustusta, eikä rahoita hankkeita yksinään. ESIRin kautta tuleva rahoitus edistää muun rahoituksen saamista korkeariskisille hankkeille. Rahoitus yhdistetään hankkeen omaan ja muilta toimijoilta saatavaan rahoitukseen ja sijoittajapääomaan. Kokonaistavoitteena on 315 miljardin euron investointien käynnistyminen Euroopassa vuoteen 2020 mennessä.

ESIR Suomessa

 

 

 
 

 

Sivu päivitetty 02.09.2016