Katsastukset
 

Katsastukset

Trafi vastaa alusturvallisuudesta, alusten ja satamarakenteiden turvatoimista ja veneilyn turvallisuudesta ja valvonnasta Suomessa.

Trafin virkamiehet, Trafin valtuuttamat luokituslaitokset ja nimetyt katsastajat tekevät katsastuksia ja tarkastuksia, joilla pyritään siihen, että Suomen vesialueilla liikennöivät alukset ja aluksia palvelevat satamat täyttävät asetetut vaatimukset. Lisäksi Trafi valvoo Suomessa ratifioitujen kansainvälisten sopimusten noudattamista.

Tavoitteena on pitää merenkulku turvallisena, toimintavarmana ja pyrkiä edistämään ympäristönsuojelua

Katsastaminen

Lisätietoa aluksen katsastamisesta.

Katsastusasiakirjat

Lisätietoa aluksen katsastamisesta annettavista asiakirjoista.

Radiokatsastus

Trafin radiotarkastajat sekä nimetyt katsastajat suorittavat alusten radiolaitteiden perus-, uusinta- sekä määräaikaiskatsastuksia.

Luokituslaitokset

Tietoa Trafin ja luokituslaitosten välisestä tehtävänjaosta.

Huoltoyritykset

Tietoa Trafin hyväksymistä merenkulun huoltoyrityksistä ja niiden yhteystiedot.

Päiväkirjat

Lisätietoa merilain vaatimuksesta pitää päiväkirjaa aluksella.

Poikkeusluvat

Trafi voi myöntää aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain nojalla yksittäistapauksissa määräajaksi poikkeuksia tai vapautuksia aluksen rakennetta, varusteita ja liikennealuetta koskevista vaatimuksista sekä siirtää aluksen katsastuspäivämäärää.

Huvialukset

Lain mukaan Trafi ei katsasta huvialuksia, vaan niiden katsastuksista vastaavat veneilyjärjestöt. Lisätietoa huvialusten katsastamisesta.

Yhteystiedot

Päivystävät tarkastajat (24 h), merenkulun valvontayksiköiden yhteystiedot, luettelo Trafin katsastajista ja tarkastajista.

 

 

Sivu päivitetty 17.08.2018