Päiväkirjat

 

 

 

 

Päiväkirjat

Säännökset päiväkirjan pitämisestä suomalaisella aluksella sekä päiväkirjoihin tehtävistä merkinnöistä ovat merilain päiväkirjoja, meriselitystä ja katsastusta koskevan 18 luvun 1–5 §:ssä sekä
Trafin määräys alusten päiväkirjat ja niihin tehtävät merkinnät.

Velvollisuus pitää päiväkirjaa


Kansainvälisen liikenteen alukset

Kansainvälisen liikenteen aluksessa on pidettävä:

  • laivapäiväkirjaa ja konepäiväkirjaa, jos aluksen bruttovetoisuus on vähintään 500;
  • vähintään yhdistettyä laiva- ja konepäiväkirjaa, jos aluksen bruttovetoisuus on alle 500;
  • vähintään ajopäiväkirjaa, jos aluksen bruttovetoisuus on alle 100.

Kotimaanliikenteen alukset

Kotimaanliikenteen aluksessa on pidettävä:

  • vähintään yhdistettyä laiva- ja konepäiväkirjaa, jos aluksen bruttovetoisuus on vähintään 300;
  • vähintään yhdistettyä laiva- ja konepäiväkirjaa, jos alus kuljettaa vähintään 100 matkustajaa;
  • vähintään ajopäiväkirjaa, jos aluksen satamien välinen matka kestää enintään 20 minuuttia;
  • vähintään ajopäiväkirjaa, jos aluksen bruttovetoisuus on vähintään 150 mutta alle 300.

Kalastusalukset

Kalastusaluksessa on pidettävä:

  • vähintään yhdistettyä laiva- ja konepäiväkirjaa, jos aluksen pituus on vähintään 24 metriä;
  • vähintään kalastusaluksen päiväkirjaa, jos aluksen pituus on vähintään 15 metriä mutta alle 24 metriä.

Sekä kansainvälisen liikenteen että, kotimaan liikenteen aluksissa ja kalastusaluksissa voidaan yhdistetyn laiva- ja konepäiväkirjan sijasta pitää erikseen laivapäiväkirjaaja ja konepäiväkirjaa. Ajopäiväkirjan sijasta voidaan pitää erikseen laivapäiväkirjaa ja konepäiväkirjaa tai yhdistettyä laiva- ja konepäiväkirjaa.

Päiväkirjan muoto, säilyttäminen ja pitäminen

Päiväkirjojen muoto

Päiväkirjan muodon tulee täyttää määräyksessä luetellut vaatimukset.

Trafi ei enää painata päiväkirjoja, vaan julkaisee päiväkirjojen mallisivut, joiden pohjalta laivaisäntä voi painattaa päiväkirjoja.

Vanhan mallisia päiväkirjoja voi tilata Strålfors Oy:ltä, niin kauan kuin niitä riittää.

Päiväkirjan pitäminen sähköisellä järjestelmällä

Sähköistä päiväkirjaa saa pitää vain sellaisella järjestelmällä, jolle järjestelmän valmistaja on hakenut hyväksynnän Trafilta. Sähköisen päiväkirjan järjestelmän hyväksymistodistus on pidettävä mukana aluksella.

Sähköiseen päiväkirjaan voidaan yhdistää aluksella pidettävä radio-, lasti-, öljy-, jäte- tai muu vastaava päiväkirja. 

Päiväkirjojen säilyttäminen

Päiväkirjaan tehdyt merkinnät on säilytettävä vähintään kolme vuotta viimeisestä merkinnästä. Päiväkirjan liitteet on säilytettävä vähintään kolme vuotta laskettuna liitteen päivämäärästä. Jos päiväkirjaan merkityn tapahtuman johdosta on sanotussa ajassa pantu vireille oikeudenkäynti, päiväkirjaa on säilytettävä, kunnes asia on lainvoimaisella tuomiolla ratkaistu.

Päiväkirjaan tehtävät merkinnät

Päiväkirjaan tulee tehdä Trafin määräyksen alusten päiväkirjat ja niihin tehtävät merkinnät, mukaiset merkinnät.

 
 

 

Sivu päivitetty 25.01.2018