Työnjako luokituslaitosten kanssa
 

Työnjako luokituslaitosten kanssa

Trafi on uusinut sopimukset aluksia katsastavien hyväksyttyjen luokituslaitosten kanssa. Uudet sopimukset liitteineen tulivat voimaan 1.10.2017. Uudistetussa sopimuksessa luokituslaitoksille on delegoitu lisää katsastus- ja todistuksenantotehtäviä. Näin on saatu päätökseen yksi Trafin toukokuussa 2014 tekemistä strategista linjauksista, joka liittyy alusten katsastusten toimintamalliin.

Luokituslaitos voi jatkossa myöntää suorittamiensa katsastusten perusteella alukselle SOLAS-yleissopimuksen, MARPOL-yleissopimuksen ja lastiviivayleissopimuksen mukaiset turvakirjat sekä hyväksyä aluksen kaikki hyväksymistä vaatimat dokumentit ja suorittaa ISM-auditoinnit.

Alusten ISPS-tarkastukset ja niiden perusteella myönnettävät todistuskirjat sekä mittakirjan myöntäminen säilyvät kokonaisuudessaan Trafilla.

Luokituslaitossopimus mahdollistaa myös kansainvälisten yleissopimusten ulkopuolella olevien alusten katsastamisen hyväksytyn luokituslaitoksen toimesta, tietyin ehdoin.

Tarkempi työnjako Trafin ja luokituslaitosten välillä ilmenee ohessa julkaistusta sopimuksesta ja sen liitteistä.

Seuraavat luokituslaitokset voivat sopimuksen perusteella tehdä katsastuksia suomalaisille aluksille:

  • American Bureau of Shipping
  • Bureau Veritas
  • Lloyd's Register
  • RINA Services S.p.A.
  • Russian Maritime Register of Shipping
  • Nippon Kaiji Kyokai (ClassNK)
  • DNV GL AS

Kaikki luokituslaitosten kanssa solmitut sopimukset ovat identtisiä, joten delegoitujen tehtävien määrä on sama riippumatta siitä, minkä luokituslaitoksen kanssa laivanisäntä asioi.

 
 

 

Sivu päivitetty 10.10.2017