Luotsaus
 

Luotsaus

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi valvoo luotsauslain sekä sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista. Trafi huolehtii myös niistä luotsaustoimintaan kuuluvista tehtävistä, jotka eivät lain mukaan kuulu valtionyhtiö Finnpilot Pilotage Oy:lle.

Trafille kuuluvia tehtäviä ovat

  • luotsin ohjauskirjojen, linjaluotsinkirjojen, luotsauksen erivapauksien ja Itämerenluotsien ohjauskirjojen myöntäminen sekä niihin liittyvät tutkinnot
  • luettelon pitäminen luotsin ohjauskirjoista, linjaluotsinkirjoista ja erivapauksista
  • poikkeukset luotsinkäyttövelvollisuudesta ja luotsauksen tarjoamisvelvollisuudesta
  • luotsausta koskevien määräysten antaminen.

Trafin perimät maksut

Merenkulun pätevyyksiin (mukaan lukien luotsaus), liittyvät suoritteet ovat omakustannusarvoa vastaavia julkisoikeudellisia suoritteita, mikä tarkoittaa että Trafin tulee periä sellainen maksu, joka vastaa suoritteesta aiheutuvia kustannukset.

Luotsauksen henkilölupiin liittyvät maksut vuonna 2017

Luotsin ohjauskirja (ml. uusinta ja lisäys)   315 €
Linjaluotsinkirja (ml. uusinta ja lisäys)   315 €
Erivapaus luotsinkäytöstä (ml. uusinta)   630 €

Käsittelyajat vaihtelevat käsittelijän työtilanteesta riippuen, mutta tavallisesti se on noin 2-14 työpäivää. Kiireellisissä tapauksissa kannattaa tiedustella käsittelyaikaa ennen hakemuksen jättämistä.

Erittäin kiireellisissä tapauksissa on mahdollista pyytää nopeutettua käsittelyä. Nopeutetussa käsittelyssä hakemus ohittaa normaalin työjonon tai Trafi tekee muita erityisjärjestelyjä hakemuksen käsittelemiseksi. Nopeutetusta käsittelystä peritään 200 euron lisämaksu. Kiireellinen käsittely edellyttää aina kirjallista pyyntöä. Lisämaksu veloitetaan, vaikka lupaa ei voitaisi myöntää.

Säädökset ja Trafin maksutaulukko kokonaisuudessaan löytyvät tältä sivulta.

 
 

 

Sivu päivitetty 18.09.2018