Matkustajan oikeudet
 

Matkustajan oikeudet meri- ja sisävesiliikenteessä

Matkustajalla on oikeus huolenpitoon ja mahdolliseen korvaukseen eri tilanteissa.

Milloin oikeudet ovat voimassa?

Laivamatkustajan oikeudet ovat voimassa

 • EU-maan satamasta lähtevissä laivoissa
 • EU-alueen ulkopuolelta EU-maan satamaan saapuvissa laivoissa, kun kyseessä on EU-maan yritys.

Osa oikeuksista ei päde risteilyillä, joihin sisältyy yli kaksi yöpymistä aluksella. Tällöin matkustaja voi vedota matkaa koskeviin sopimusehtoihin.

Oikeudet eivät ole voimassa myöskään sellaisilla aluksilla

 • jotka saavat kuljettaa enintään 12 matkustajaa
 • joilla on enintään 3 hengen miehistö tai matkan kokonaispituus on alle 500 m yhteen suuntaan
 • jotka ovat retkillä tai kiertoajeluilla 
 • jotka eivät kulje konevoimalla (esim. historialliset alukset).  

Kun lähtö peruuntuu tai viivästyy yli 90 minuuttia

Lähdön peruuntuessa tai viivästyessä yli 90 minuuttia liikenteenharjoittajan tulee tarjota sinulle huolenpitoa. Voit myös vaatia uutta matkareittiä tai lipun hinnan palautusta. 

Sinulla on oikeus:

 • saada tietoa peruuntumisen tai viivästymisen syistä sekä arvioidusta lähtöajasta
 • saada välipaloja, aterioita ja virvokkeita kohtuullisessa suhteessa odotusaikaan
 • asianmukaiseen majoitukseen joko aluksella tai maissa sekä kuljetukseen satamaterminaalin ja majoituksen välillä, kun yöpyminen on välttämätöntä. Liikenteenharjoittaja voi rajoittaa majoituskustannukset 80 euroon yöltä ja enintään kolmeen yöhön matkustajaa kohti.
 • valita joko uudelleenreititys lopulliseen määräpaikkaan mahdollisimman pian tai lipun hinnan palautus. Jos matkustaja valitsee lipun hinnan palautuksen ja peruu matkansa, lipun hinta on palautettava matkustajalle 7 päivän kuluessa.

Jos peruuntuminen tai viivästyminen johtuu aluksen turvallisen toiminnan vaarantavista sääolosuhteista, oikeutta majoitukseen ei ole. Matkustajalla on kuitenkin tällöin oikeus muuhun yllä mainittuun huolenpitoon. 

Viivästyminen määränpäässä

Kun aluksen saapuminen lopulliseen määränpäähän viivästyy, voit pyytää liikenteenharjoittajalta korvausta. Mahdollinen korvaus määräytyy matkan aikataulun mukaisen keston sekä viivästyksen keston mukaan.

Korvauksen on oltava vähintään 25 % lipun hinnasta, kun viivästymistä on vähintään

 • 1 tunti, jos matkan aikataulun mukainen kesto on enintään 4 tuntia
 • 2 tuntia, jos matkan aikataulun mukainen kesto on yli 4 tuntia mutta enintään 8 tuntia
 • 3 tuntia, jos matkan aikataulun mukainen kesto on yli 8 tuntia mutta enintään 24 tuntia
 • 6 tuntia, jos matkan aikataulun mukainen kesto on yli 24 tuntia.

Korvauksen on oltava vähintään 50 % lipun hinnasta, kun viivästymistä on vähintään

 • 2 tuntia, jos matkan aikataulun mukainen kesto on enintään 4 tuntia
 • 4 tuntia, jos matkan aikataulun mukainen kesto on yli 4 tuntia mutta enintään 8 tuntia
 • 6 tuntia, jos matkan aikataulun mukainen kesto on yli 8 tuntia mutta enintään 24 tuntia
 • 12 tuntia, jos matkan aikataulun mukainen kesto on yli 24 tuntia.

Korvaus lasketaan suhteessa hintaan, jonka matkustaja on palvelusta tosiasiallisesti maksanut. 

Näyttö- tai kausilipun haltijat voivat vaatia toistuvista viivästyksistä korvausta käyttämänsä liikennöitsijän korvausjärjestelmän mukaisesti.  

Korvaus on maksettava rahana, jos niin vaadit. Jos haluat, korvaus voidaan maksaa myös matkakuponkeina ja/tai muina palveluina. Liikenteenharjoittajat voivat ottaa käyttöön vähimmäisrajan, jonka alittuessa korvausta ei makseta. Tämä raja saa olla enintään 6 euroa.

Oikeutta korvaukseen ei kuitenkaan ole, jos peruutus tai viivästys johtuu aluksen turvallisen toiminnan vaarantavista sääolosuhteista tai poikkeuksellisista olosuhteista (esim. lakko, luonnonkatastrofit, etsintä- ja pelastustoimet vesillä), joita ei olisi voitu välttää, vaikka kaikki kohtuudella edellytettävät toimenpiteet olisi toteutettu.  

Tee valitus laivayhtiölle kahden kuukauden kuluessa

Ongelmatilanteessa ota ensin yhteys laivayhtiöön. 

Valitus tulee tehdä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun viivästys tai peruutus tapahtui. 

Laivayhtiön on ilmoitettava sinulle yhden kuukauden kuluessa valituksen vastaanottamisesta, onko valitus hyväksytty, hylätty vai edelleen käsiteltävänä. Lopullisen vastaus on annettava kahden kuukauden kuluessa valituksen vastaanottamisesta.

Jos et ole saanut vastausta 2 kuukauden kuluessa tai vastaus ei tyydytä sinua, ota yhteys kuluttajaneuvontaan.

Jos kyseessä on ulkomainen laivayhtiö, ota yhteys Euroopan kuluttajakeskukseen.

Lisätietoja valituksen tekemisestä löytyy Kilpailu- ja kuluttajaviraston verkkopalvelusta.

Jos kyseessä oli työmatka, voit kysyä neuvoa Trafista:

sähköpostiosoite: kirjaamo(at)trafi.fi

postiosoite: Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Kirjaamo, PL 320, 00101 Helsinki.  

Trafi valvoo laivamatkustajan oikeuksia yhteistyössä kuluttaja-asiamiehen kanssa. 

 

 
 

 

Sivu päivitetty 06.09.2018