Vammaisten ja liikuntarajoitteisten matkustajien oikeudet
 

Vammaisten ja liikuntarajoitteisten matkustajien oikeudet meri- ja sisävesiliikenteessä

Vammaisella tai liikuntarajoitteisella matkustajalla on oikeus matkustaa ilman lisämaksuja sekä saada maksutonta avustusta satamissa ja matkustaja-aluksilla. 

Maksutonta avunantopalvelua annetaan matkustajille

 • joiden liikuntakyky on rajoittunut fyysisen vamman tai kehitysvamman vuoksi
 • joilla on näkö- tai kuulovamma
 • jotka ovat tilapäisesti liikuntarajoitteisia
 • jotka ovat iäkkäitä
 • jotka jostain muusta syystä tarvitsevat erityisapua.

Ilmoita avuntarpeestasi ennakkoon

Kun tarvitset apua satamassa tai matkustaja-aluksella, huomioi seuraavat asiat:

 • Ilmoita avuntarpeestasi ennakkoon, viimeistään 48 tuntia ennen lähtöaikaa. Voit ilmoittaa avuntarpeesta jo varauksen yhteydessä. 
 • Saavu satamaan ajoissa. Jos asiasta ei ole muuta sovittu, satamaan on saavuttava viimeistään yksi tunti ennen lähtöaikaa.
 • Voit ilmoittaa satamaan saapumisestasi terminaalissa sijaitsevassa kutsupisteessä. Kutsupiste voi sijaita satamaterminaalin sisä- tai ulkopuolella, ja se on merkitty opastein.

Apu satamissa ja laivalla

Laivayhtiö ja terminaalinpitäjä avustavat sinua satamassa alukseen nousemisessa ja poistumisessa sekä matkan aikana laivalla. Avustuspalvelu on maksuton.

Voit saada apua seuraavasti: 

 • satamassa kutsupisteestä lähtöselvitykseen ja turvatarkastukseen siirtymisessä 
 • laivaan nousemisessa ja sieltä poistumisessa
 • matkatavaroiden kuljettamisessa alukseen ja pois
 • maahantulo- ja tullipisteisiin siirtymisessä
 • WC-tiloihin siirtymisessä
 • liikkumisen apuvälineiden käsittelyssä ja kuljettamisessa
 • vaurioituneiden tai kadonneiden liikkumisen apuvälineiden tilapäisessä korvaamisessa sopivilla välineillä
 • hyväksyttyjen avustajakoirien maahuolinnassa ja aluksessa kuljettamisessa. Avustajakoirat kulkevat opastettavan mukana aina maksutta.

Saattaja saa matkustaa maksutta

Turvallisuussyistä laivayhtiö tai matkatoimisto voi edellyttää, että mukanasi on oltava saattaja, joka voi auttaa sinua matkan aikana. Reittimatkoilla saattaja saa tällöin matkustaa maksutta.  

Saattaja voi pyynnöstäsi avustaa sinua myös satamassa sekä alukseen nousemisessa ja poistumisessa.  

Aluksella saattajallesi on pyrittävä mahdollisuuksien mukaan järjestämään viereinen istumapaikka tai hytti.

Kuljetuksesta voidaan kieltäytyä turvallisuusvaatimusten vuoksi

Vammaisen tai liikuntarajoitteisen matkustajan kuljetuksesta voidaan kieltäytyä vain seuraavista syistä:

 • turvallisuusvaatimusten vuoksi tai
 • jos kuljettamista ei aluksen suunnittelun tai sataman infrastruktuurin vuoksi voida toteutaa turvallisesti ja toimivasti. 

Laivayhtiön ja terminaalinpitäjän on julkaistava esteettömyyttä koskevat ehdot vammaisten ja liikuntarajoitteisten matkustajien kuljetukselle. Jos epäilet, onko matkustaminen mahdollista, pyydä esteettömyysehdot laivayhtiöltä, terminaalinpitäjältä tai matkatoimistolta. 

Turvallisuussyiden vuoksi laivayhtiö tai matkatoimisto voi myös edellyttää, että mukanasi on oltava saattaja. Saattaja on tällöin kuljetettava maksutta. 

Jos laivayhtiö, matkatoimisto tai matkanjärjestäjä kieltäytyy turvallisuussyistä hyväksymästä varaustasi tai kirjoittamasta lippua, sen on toteutettava kaikki kohtuulliset toimenpiteet, jotta sinulle voidaan ehdottaa hyväksyttävissä oleva vaihtoehto laivayhtiön tarjoamaa matkustajaliikennepalvelua tai risteilyä käyttäen.

Jos olet jo ostanut lipun, mutta sinua ja saattajaasi ei voidakaan turvallisuussyiden vuoksi kuljettaa, voit valita seuraavista vaihtoehdoista:

 • lipusta maksetun hinnan palautus 7 päivän kuluessa sekä tarvittaessa paluumatka ensimmäiseen lähtöpaikkaan
 • uusi matkareitti lopulliseen määränpäähän mahdollisimman pian tai sinulle myöhemmin sopivana ajankohtana. 

Jos kuljettamisestasi kieltäydytään turvallisuussyihin vedoten, laivayhtiön, matkatoimiston tai matkanjärjestäjän on ilmoitettava viipymättä kieltäytymisen syyt. Syyt on annettava pyydettäessä myös kirjallisesti viiden työpäivän kuluessa.

Tee valitus kahden kuukauden kuluessa

Jos katsot, että oikeuksiasi ei ole kunnioitettu, ota aina ensin yhteys laivayhtiöön tai terminaalinpitäjään.

Valitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa laivamatkan ajankohdasta. 

Liikenteenharjoittajan tai terminaalinpitäjän on yhden kuukauden kuluessa valituksen vastaanottamisesta ilmoitettava, onko valituksesi hyväksytty, hylätty vai edelleen käsiteltävänä. Lopullisen vastaus on annettava kahden kuukauden kuluessa valituksen vastaanottamisesta.

Jos et ole saanut vastausta kahden kuukauden kuluessa tai et ole tyytyväinen vastaukseen, lähetä valitus Trafille.

Voit tehdä valituksen Trafille vapaamuotoisella kirjeellä, esimerkiksi sähköpostitse. Liitä valitukseen kuvaus tapahtumasta sekä kopiot matkalipuista ja muista olennaisista asiakirjoista.

Lähetä valitus Trafin kirjaamoon

 • sähköpostitse: kirjaamo(at)trafi.fi
 • postitse: Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Kirjaamo, PL 320, 00101 Helsinki.

Muiden EU-maiden viranomaisten yhteystiedot löytyvät Euroopan komission verkkopalvelusta.

Suomessa vammaisten ja liikuntarajoitteisten matkustajien oikeuksia valvoo Trafi. 

 
 

 

Sivu päivitetty 27.06.2017