Onnettomuus- ja vaaratilanneilmoitukset
 

Onnettomuus- ja vaaratilanneilmoitukset

Aluksen käytön yhteydessä tapahtuneesta onnettomuudesta ja vaaratilanteesta on tehtävä ilmoitus (ns. meriturvallisuusilmoitus) Trafille niissä tapauksissa, joita tarkoitetaan Trafin määräyksessä Kirjallinen ilmoitus meriselitystä varten sekä aluksen käytön yhteydessä tapahtuneesta onnettomuudesta ja vaaratilanteesta ilmoittaminen. Ilmoituksen on sisällettävä seikkaperäinen selostus tapahtumasta ja kaikesta, mikä voi olla apuna arvioitaessa onnettomuuden tai vaaratilanteen syitä, sekä täydellinen jäljennös laivapäiväkirjaan ja konepäiväkirjaan tapahtumasta tehdyistä merkinnöistä.

Meriturvallisuusilmoituksen täyttäminen

Lomake on täytettävä onnettomuustyypistä riippumatta.

Varmista, että muiden tietojen lisäksi olet antanut lomakkeessa tai mahdollisissa liitteissä (esim. laivapäiväkirjanote) seuraavat tiedot:

 • mahdollisimman tarkka selostus tapahtumasta ja siihen vaikuttaneista tekijöistä
 • tieto henkilövahingoista sekä mahdollisista kolmannelle osapuolelle tai ulkoiselle rakenteelle sattuneista vahingoista (esim. toinen alus, laiturirakenne tai merimerkki)
 • tapahtuman ajankohta, päivämäärä ja kellonaika
 • sijainti koordinaatteina (latitudi, longitudi)
 • sääolosuhteet, vaikka niillä ei olisi ollut suoraa vaikutusta tapahtumaan.

Ilmoituksen toimittaminen Trafiin

Ilmoitus toimitetaan Trafiin mahdollisimman pian onnettomuuden tai vaaratilanteen jälkeen.

Ilmoitus lähetetään

 • sähköisesti painamalla Lähetä-painiketta
 • sähköpostitse osoitteeseen meriturvallisuus(at)trafi.fi. Tämä vaihtoehto tulee kyseeseen, jos ilmoituksen lähettäminen sähköisesti ei onnistu eli jos Trafista ei tule automaattista vastausta sähköisen ilmoituksen vastaanottamisesta
 • postitse osoitteeseen
  Liikenteen turvallisuusvirasto
  Arviointipalvelut
  Meriturvallisuusilmoitus
  PL 320
  00101 Helsinki

Ilmoitus päivystävälle tarkastajalle

Merionnettomuudesta on aina ilmoitettava myös päivystävälle tarkastajalle

 • numeroon 0203 28010, jos onnettomuus on sattunut Suomenlahden tai Järvi-Suomen alueella
 • numeroon 0203 28020, jos onnettomuus on sattunut Saaristomeren tai Pohjanlahden alueella.

 

 

Asiointi

Meriturvallisuusilmoitus
(ilmoitus aluksen käytön yhteydessä tapahtuneesta onnettomuudesta ja vaaratilanteesta)

 
 
 

 

Sivu päivitetty 02.01.2018