Pätevyydet
 

Pätevyydet

Lähes jokaisella laivaväkeen kuuluvalla on oltava toimen mukainen pätevyyskirja ja mahdollisesti myös laivatyypin tai tehtävän mukainen todistus lisäpätevyydestä.

Trafi myöntää ammattimerenkulun pätevyyskirjat ja lisäpätevyystodistukset Suomessa.

Ajankohtaista

Kansimiehen pätevyyskirjasta luopuminen

Merenkulkua koskevassa lainsäädännössä on 1.7.2018 alkaen useita muutoksia. Muun muassa kotimaanliikenteeseen tarkoitettuja kansimiehen pätevyyskirjoja ei enää vaadita aluksilla. Heinäkuun alusta lähtien kansimiehen pätevyyskirjoja ei myöskään enää myönnetä. Kansimiesten koulutus säilyy kuitenkin ennallaan ja vaatimuksena on edelleen sekä maissa annettava, veneilijöille tarkoitettu ensiapukoulutus, paloalan asiantuntijan järjestämä käytännön harjoitus käsisammuttimen ja sammutuspeitteen käyttämisestä palavien nesteiden sammuttamiseen että aluksella annettava Trafin määräyksen mukainen, aluskohtainen perehdyttävä koulutus. Aluksella annettavan koulutuksen tarkempi sisältö löytyy Kansalliset  määräykset -sivulta kohdasta ”Laivaväen pätevyydet”. Aluksella annettavan koulutuksen dokumentointiin voi käyttää Trafin todistuspohjaa.

Jatkossa tämän perehdyttämisluonteisen koulutuksen aluksella annettavat osat tulee kerrata aina kun kansimies vaihtaa uuteen alukseen. Koulutuksen saamisesta on oltava dokumentaatio aluksella ja se on tarvittaessa esitettävä tarkastuksessa. Jos aluksen miehitystodistuksessa vielä vaaditaan kansimiehen pätevyyskirja, pätevyyden voi todistaa kansimiehen koulutusta koskevalla dokumentaatiolla.

 

Hakemusten käsittelyaika: noin viikko

Käsittelyaika on normaalisti noin 3 viikkoa (14 työpäivää).

Kiireelliset hakemukset pyritään käsittelemään noin 2 päivän sisällä saapumisesta. Kiireellisen käsittelyn lisämaksu on 200 euroa.

 

Matkustaja-aluslisäpätevyystodistuksesta luopuminen

Trafi lopettaa matkustaja-aluslisäpätevyystodistuksien myöntämisen vuoden 2018 alusta. Aiemmin myönnetyt matkustaja-aluslisäpätevyystodistukset ovat voimassa niihin merkittyyn voimassaolopäivään asti. Työntekijällä tulee olla mukana laivalla joko voimassa oleva matkustaja-aluslisäpätevyystodistus tai alle viisi vuotta* vanhat kurssitodistukset (documentary evidence).

*pois lukien STCW-säännöstön A-V/2.2 mukainen turvallisuuskoulutus (Safety Training for Personnel Providing Direct Service to Passengers in Passenger Spaces), joka on toistaiseksi voimassaoleva.

Matkustaja-aluslisäpätevyystodistus on ollut vapaaehtoinen ja aiemminkin matkustaja-aluskoulutusten käymisen on voinut osoittaa pelkillä kurssitodistuksilla. Luovuttaessa matkustaja-aluslisäpätevyystodistuksesta on kertauskurssit käytävä viiden vuoden välein, sillä STCW ei mahdollista meripalvelulla uusimista.

Yhdistetty lisäpätevyystodistus, johon merkitään esimerkiksi hätätilanteiden peruskoulutus tai turvatoimiasioiden peruskoulutus (Basic Training VI/1 tai Security Awareness VI/6.1) on edelleen oltava hätätilannekoulutuksen käymisen osoittamiseksi.

 

Yhdistetyn lisäpätevyystodistuksen hakeminen ja uusiminen

Kun haet ensimmäistä lisäpätevyyttä yhdistettyyn lisäpätevyystodistukseen, on kyseisen koulutuksen oltava viiden vuoden sisällä suoritettu, normaalipituinen koulutus.

Ainoastaan jo yhdistetyssä lisäpätevyystodistuksessa olevien merkintöjä uusittaessa voit suorittaa nk. kertauskoulutuksen (refresher), jos sinulla on meripalvelua vähintään 3 kuukautta edellisen viiden vuoden aikana. Jos sinulla ei ole meripalvelua, täytyy uusinnassakin suorittaa normaalipituinen koulutus.

Kaikki koulutukset on suoritettava Suomessa.

 

 

 
 

 

Sivu päivitetty 13.11.2018