Pätevyydet
 

Pätevyydet

Lähes jokaisella laivaväkeen kuuluvalla on oltava toimen mukainen pätevyyskirja ja mahdollisesti myös laivatyypin tai tehtävän mukainen todistus lisäpätevyydestä.

Trafi myöntää ammattimerenkulun pätevyyskirjat ja lisäpätevyystodistukset Suomessa.

Ajankohtaista

Hakemusten käsittelyaika: noin 2 viikkoa

Käsittelyaika on normaalisti noin 3 viikkoa (14 työpäivää), mutta tällä hetkellä pystymme noin kahden viikon käsittelyaikaan.

Kiireelliset hakemukset pyritään käsittelemään noin 2 päivän sisällä saapumisesta. Kiireellisen käsittelyn lisämaksu on 200 euroa.

 

Lisäpätevyydet voimaan IGF-aluksilla työskenteleville 5.10.2017

Ajankohtaista: Lisäpätevyydet voimaan IGF-aluksilla työskenteleville 5.10.2017

 

Matkustaja-aluslisäpätevyystodistuksesta luopuminen

Trafi lopettaa matkustaja-aluslisäpätevyystodistuksien myöntämisen vuoden 2018 alusta. Aiemmin myönnetyt matkustaja-aluslisäpätevyystodistukset ovat voimassa niihin merkittyyn voimassaolopäivään asti. Työntekijällä tulee olla mukana laivalla joko voimassa oleva matkustaja-aluslisäpätevyystodistus tai alle viisi vuotta* vanhat kurssitodistukset (documentary evidence).

*pois lukien STCW-säännöstön A-V/2.2 mukainen turvallisuuskoulutus (Safety Training for Personnel Providing Direct Service to Passengers in Passenger Spaces), joka on toistaiseksi voimassaoleva.

Matkustaja-aluslisäpätevyystodistus on ollut vapaaehtoinen ja aiemminkin matkustaja-aluskoulutusten käymisen on voinut osoittaa pelkillä kurssitodistuksilla. Luovuttaessa matkustaja-aluslisäpätevyystodistuksesta on kertauskurssit käytävä viiden vuoden välein, sillä STCW ei mahdollista meripalvelulla uusimista.

Yhdistetty lisäpätevyystodistus, johon merkitään esimerkiksi hätätilanteiden peruskoulutus tai turvatoimiasioiden peruskoulutus (Basic Training VI/1 tai Security Awareness VI/6.1) on edelleen oltava hätätilannekoulutuksen käymisen osoittamiseksi.

 

Yhdistetyn lisäpätevyystodistuksen hakeminen ja uusiminen 1.1.2017 alkaen

STCW Manilan muutoksineen astui täysimääräisesti voimaan 1.1.2017 eikä siirtymäkauden helpotuksia enää sovelleta 31.12.2016 jälkeen saapuneisiin hakemuksiin.

Lisäpätevyystodistuksiin sovelletaan normaalivaatimuksia. Kun haet ensimmäistä lisäpätevyyttä yhdistettyyn lisäpätevyystodistukseen, on kyseisen koulutuksen oltava viiden vuoden sisällä suoritettu, normaalipituinen koulutus.

Ainoastaan jo yhdistetyssä lisäpätevyystodistuksessa olevien merkintöjä uusittaessa voit suorittaa nk. kertauskoulutuksen (refresher), jos sinulla on meripalvelua vähintään 3 kuukautta edellisen viiden vuoden aikana. Jos sinulla ei ole meripalvelua, täytyy uusinnassakin suorittaa normaalipituinen koulutus.

Kaikki koulutukset on suoritettava Suomessa.

 

Tiedotteita

Tiedote kansimiehen pätevyysvaatimuksista kotimaanliikenteessä
16.6.2017

Tiedote ohjeiden kumoamisesta
11.5.2017

Kirje varustamoille ja luokituslaitoksille Manilan muutoksista ja satamavalvonnasta
14.12.2016

IMO:n kiertokirje
14.12.2016

 

 
 

 

Sivu päivitetty 23.04.2018