Pätevyydet
 

Pätevyydet

Lähes jokaisella laivaväkeen kuuluvalla on oltava toimen mukainen pätevyyskirja ja mahdollisesti myös laivatyypin tai tehtävän mukainen todistus lisäpätevyydestä.

Trafi myöntää ammattimerenkulun pätevyyskirjat ja lisäpätevyystodistukset Suomessa.

Ajankohtaista

STCW-muutosten siirtymäaika on päättynyt 31.12.2016.

STCW Manilan muutoksineen astui täysimääräisesti voimaan 1.1.2017 eikä siirtymäkauden helpotuksia enää voida soveltaa 31.12.2016 jälkeen saapuneisiin hakemuksiin.

 

Hakemusten käsittely on ruuhkautunut. Tällä hetkellä käsitellään 12/2016 saapuneita lisäpätevyystodistushakemuksia. Pätevyyskirjahakemuksissa sen sijaan on normaali noin kolmen viikon käsittelyaika.

Siirtymäkauden päättymisen aiheuttama pätevyyskirjaruuhka on maailmanlaajuinen ja tilannetta on käsitelty IMO:ssa marraskuussa. Trafi on toimittanut varustamoille ja satamavaltiotarkastajille kirjeen, jossa todetaan pätevyyskirjaruuhkasta aiheutuva tilanne ja että kaikille merenkulkijoille ei ole kyetty toimittamaan uusien määräysten mukaisia pätevyyskirjoja. Kirje pohjautuu IMO:n antamaan malliin.

 

Yhdistetyn lisäpätevyystodistuksen hakeminen ja uusiminen 1.1.2017 alkaen

Siirtymäkauden päätyttyä sovelletaan taas normaalivaatimuksia. Kun haet ensimmäistä lisäpätevyyttä yhdistettyyn lisäpätevyystodistukseen, on kyseisen koulutuksen oltava viiden vuoden sisällä suoritettu, normaalipituinen koulutus. Ainoastaan jo yhdistetyssä lisäpätevyystodistuksessa olevien merkintöjen uusimisen yhteydessä voit suorittaa nk. kertauskoulutuksen, jos sinulla on meripalvelua vähintään 3 kk edellisen viiden vuoden aikana. Jos sinulla ei ole meripalvelua, täytyy uusinnassakin suorittaa normaalipituinen koulutus.

Kaikki koulutukset on suoritettava Suomessa.

 
 
 

 

Sivu päivitetty 17.05.2017