Yhdistetty lisäpätevyystodistus
 

Yhdistetty lisäpätevyystodistus

Trafi merkitsee tässä kohdassa mainitut lisäpätevyydet yhteen todistukseen. Tässä kohdassa on erikseen kerrottu, mitä kyseisen merkinnän saamiseksi vaaditaan. Yhdistetyn lisäpätevyystodistuksen uusimisesta kerrotaan erikseen.

Lisäpätevyyteen vaadittavan koulutuksen on oltava alle 5 vuotta vanha.

Yhdistettyyn lisäpätevyystodistukseen voidaan merkitä seuraavat pätevyydet.

Hätätilanteiden peruskoulutus
Basic Training (VI/1)

Hätätilanteiden peruskoulutus, eli Basic Training, koostuu neljästä osasta:

 • STCW-säännöstön A-VI/1-1 -säännön mukainen pelastautumiskoulutus
 • STCW-säännöstön A-VI/1-2 -säännön mukainen palokoulutus
 • STCW-säännöstön A-VI/1-3 -säännön mukainen ensiapukoulutus
 • STCW-säännöstön A-VI/1-4 -säännön mukainen työsuojelu ja alus sosiaalisena ympäristönä -koulutus.

Lisäpätevyystodistuksen saamiseksi vaaditaan kaikkien koulutukseen kuuluvien osien suorittaminen.

Tämä lisäpätevyys on uusittava 5 vuoden välein.

Hakemukseen tulee liittää

 • kopio koulutuksen (Basic Training STCW A-VI/1) suorittamisesta
 • kopio voimassa olevasta merimieslääkärintodistuksesta.

Keneltä vaaditaan?

Basic Training -lisäpätevyystodistus eli hätätilanteiden peruskoulutuksesta (STCW A-VI/1) annettu lisäpätevyystodistus vaaditaan muiden kuin kotimaanliikenteen alusten laivaväkeen kuuluvilta henkilöiltä, jotka kuuluvat aluksen vähimmäismiehitykseen tai joille on määrätty aluksen turvallisuuteen tai ympäristön pilaantumisen ehkäisyyn liittyviä tehtäviä. Tehtävien tarkemman määrittelyn tekee laivanisäntä.

 

Pelastuslautta- ja pelastusvenemiehen lisäpätevyys
Survival Crafts and Rescue Boats (VI/2.1)

Pelastuslautta- ja pelastusvenemiehen lisäpätevyyden saamisen ehtona on koulutuksen lisäksi 6 kuukautta meripalvelua ja vähintään 18 vuoden ikä.

Hakemukseen tulee liittää

 • kopio koulutuksen (Survival Craft and Rescue Boats other than Fast Rescue Boats STCW A-VI/2-1) suorittamisesta
 • kopio voimassa olevasta merimieslääkärintodistuksesta
 • kopio mahdollisesta ulkomaalaisesta meripalvelutodistuksesta.

Vaatimus pelastuslautta- ja pelastusvenemiehen lisäpätevyystodistuksesta perustuu SOLAS-yleissopimukseen. Aluksella pitää olla määrätty määrä henkilöitä, joilla on lisäpätevyystodistus tai kansipäällystön pätevyyskirja (vahtiperämiehestä ylöspäin).

Tämä lisäpätevyys on uusittava 5 vuoden välein.

 

Nopean valmiusveneen kuljettajan lisäpätevyys
Fast Rescue Boats (VI/2.2)

Nopean valmiusveneen (Fast Rescue Boats STCW A-VI/2.2) kuljettajan lisäpätevyyden saamisen ehtona on koulutuksen lisäksi pelastuslautta- ja pelastusvenemiehen lisäpätevyystodistus (Survival Crafts and Rescue Boats, VI/2.1) joka saa olla ulkomaalainen.

Hakemukseen tulee liittää

 • kopio koulutuksen (Fast Rescue Boats STCW A-VI/2-2) suorittamisesta
 • kopio voimassa olevasta merimieslääkärintodistuksesta
 • kopio mahdollisesta ulkomaalaisesta pelastuslautta- ja pelastusvenemiehen lisäpäteyystodistuksesta (Survival Crafts and Rescue Boats, VI/2.1).

Vaatimus nopean valmiusveneen lisäpätevyyskirjasta perustuu SOLAS-yleissopimukseen.

Tämä lisäpätevyys on uusittava 5 vuoden välein.

 

Päällystön palokoulutus
Advanced Fire Fighting (VI/3)

Hakemukseen tulee liittää

 • kopio koulutuksen (Advanced Fire Fighting STCW A-VI/3) suorittamisesta
 • kopio voimassa olevasta merimieslääkärintodistuksesta.

Tämä lisäpätevyys on uusittava 5 vuoden välein.

 

Ensiapukoulutuksesta annettava lisäpätevyys
Medical First Aid (VI/4.1)

Hakemukseen tulee liittää

 • kopio koulutuksen (Medical First Aid STCW A-VI/4-1) suorittamisesta
 • kopio voimassa olevasta merimieslääkärintodistuksesta.

Ensiapukoulutuksesta annettavaa lisäpätevyyttä ei tarvitse uusia.

Tätä lisäpätevyyttä koskeva merkintä siirtyy suoraan uuteen yhdistettyyn lisäpätevyystodistukseen sitä uusittaessa.

 

Terveydenhuoltokoulutuksesta annettava lisäpätevyys
Medical Care (VI/4.2)

Hakemukseen tulee liittää

 • kopio koulutuksen (Medical Care STCW A-VI/4-2) suorittamisesta
 • kopio voimassa olevasta merimieslääkärintodistuksesta.

Koulutus vaaditaan aluksen päälliköltä sekä terveydenhuollosta vastaavalta henkilöltä.

Tämä lisäpätevyys on uusittava 5 vuoden välein.

 

Turvatoimiasioiden peruskoulutuksesta annettava lisäpätevyys
Security Awareness (VI/6.1)

Hakemukseen tulee liittää

 • kopio koulutuksen (Security Awareness STCW A-VI/6-1) suorittamisesta
 • kopio voimassa olevasta merimieslääkärintodistuksesta.

Turvatoimiasioiden peruskoulutuksesta annettavaa lisäpätevyyttä ei tarvitse uusia. Tätä lisäpätevyyttä koskeva merkintä siirtyy suoraan uuteen yhdistettyyn lisäpätevyystodistukseen sitä uusittaessa.

 

Turvatoimiasioiden lisäkoulutuksesta annettava lisäpätevyys
Designated Security Duties (VI/6.4)

Turvatoimiasioiden lisäkoulutuksesta annettava lisäpätevyys sisältää turvatoimiasioiden peruskoulutuksesta annettavan lisäpätevyyden (Security Awareness, VI/6.1).

Hakemukseen tulee liittää

 • kopio koulutuksen (Designated Security Duties STCW A-VI/6-2) suorittamisesta
 • kopio voimassa olevasta merimieslääkärintodistuksesta.

Turvatoimiasioiden lisäkoulutuksesta annettavaa lisäpätevyyttä ei tarvitse uusia. Tätä lisäpätevyyttä koskeva merkintä siirtyy suoraan uuteen yhdistettyyn lisäpätevyystodistukseen sitä uusittaessa.

 

Aluksen turvapäällikön lisäpätevyys
Ship Security Officer (VI/5)

Turvapäällikön lisäpätevyystodistuksen saamiseksi vaaditaan koulutuksen lisäksi vähintään 12 kuukautta meripalvelua tai meripalvelua ja tietämys aluksen toiminnoista.

Aluksen turvapäällikön lisäpätevyys sisältää turvatoimiasioiden perus- ja lisäkoulutuksesta annettavat lisäpätevyydet (Security Awareness VI/6.1 ja Designated Security Duties VI/6.4).

Hakemukseen tulee liittää

 • kopio koulutuksen (Ship Security Officer STCW A-VI/5) suorittamisesta
 • kopio voimassa olevasta merimieslääkärintodistuksesta
 • kopio mahdollisesta ulkomaalaisesta meripalvelutodistuksesta.

Aluksen turvapäällikön lisäpätevyyttä ei tarvitse uusia. Tätä lisäpätevyyttä koskeva merkintä siirtyy suoraan uuteen yhdistettyyn lisäpätevyystodistukseen sitä uusittaessa.

 

Trafi merkitsee yhdistettyyn lisäpätevyystodistukseen kaikki lisäpätevyydet, joiden vaatimukset hakija täyttää.

Varmista, että olet toimittanut tuoreimmat koulutustodistuksesi Trafiin, jotta saat kaikki mahdolliset merkinnät todistukseesi samalla kertaa.

 

 
 

 

Sivu päivitetty 25.01.2018