Mitä lisäpätevyyksiä minulta vaaditaan?
 

Mitä lisäpätevyyksiä minulta vaaditaan?

Jokaisella laivaväkeen kuuluvalla on oltava toimen mukainen pätevyyskirja ja mahdollisesti myös laivatyypin tai tehtävän mukainen todistus lisäpätevyydestä.

Lisäpätevyysvaatimukset suomalaisilla kansainvälisen liikenteen...

HUOMAATHAN, että osa yhdistettyyn lisäpätevyystodistukseen merkittävistä koulutuksista on uusittava viiden vuoden välein vaikka lisäpätevyystodistus vielä olisi voimassa.

Kotimaanliikenteessä laivaväellä on oltava tehtävien mukaiset ensiapu- ja palokoulutukset, turvatoimipätevyydet jos alukseen sovelletaan ISPS-koodia sekä pelastusvenepätevyydet SOLAS-yleissopimuksen mukaan mikäli sellainen kalusto aluksella on. Koulutusten ei pääsääntöisesti tarvitse olla kansainvälisen standardin (STCW) mukaisia, vaan varustamo ja aluksen päällikön vastuulla on varmistaa, että laivaväellä on riittävä pätevyys myös hätätilanteisiin. Terveydenhuoltolokoulutus on oltava laiva-apteekkimääräyksen mukaan.

 

 
 

 

Sivu päivitetty 15.08.2016