Kansipäällystö
 

Kansipäällystö

Trafi myöntää seuraavia STCW-yleissopimuksen mukaisia kansipäällystön pätevyyskirjoja.

Merikapteeni (STCW II/2)

Pätevyyskirjaan vaaditaan

 • merikapteenin koulutus (STCW A-II/2)
 • vahtiperämiehenkirja (STCW II/1)
 • meripalvelua aluksella, jonka bruttovetoisuus on vähintään 500 joko
  • 36 kuukautta perämiehenä

tai

  • 24 kuukautta perämiehenä, josta vähintään 12 kuukautta meripalvelua yliperämiehenä.

Meripalvelusta vähintään 12 kuukautta on oltava kansainvälisen liikenteen alukselta, jonka bruttovetoisuus on vähintään 3 000.

Meripalvelusta voidaan hyväksyä enintään 6 kuukautta kotimaanliikenteen alukselta.

Hakemukseen tulee liittää

 • kopio merikapteenin koulutustodistuksesta
 • kopio voimassa olevasta merimieslääkärintodistuksesta
 • kopio mahdollisesta ulkomaalaisesta meripalvelutodistuksesta
 • yksi passivalokuva
 • kopio mahdollisesta ECDIS-kurssitodistuksesta.

Merikapteeninkirja on voimassa 5 vuotta.

Pätevyyskirjan uusiminen

 

Yliperämies (STCW II/2)

Yliperämiehenkirjan saamisen edellytyksenä on

 • merikapteenin koulutus (STCW A-II/2)
 • vahtiperämiehenkirja (STCW II/1)
 • 12 kuukautta meripalvelua aluksen perämiehenä aluksella, jonka bruttovetoisuus on vähintään 500. Meripalvelusta voidaan hyväksyä enintään 6 kuukautta kotimaanliikenteen alukselta.

Yliperämiehenkirjaan voi saada oikeuden toimia päällikkönä aluksella, jonka bruttovetoisuus on vähintään 500 mutta alle 3 000, jos hakijalla on 36 kuukautta hyväksyttyä meripalvelua vahtiperämiehenä tai 24 kuukautta vahtiperämiehenä, josta 12 kuukautta yliperämiehenä.

Yliperämiehenkirjaan voi saada oikeuden toimia päällikkönä euroopan- tai kaukoliikenteen aluksella, jonka bruttovetoisuus on alle 500, jos lisäksi on 36 kuukautta meripalvelua perämiehenä tai 24 kuukautta meripalvelua perämiehenä, josta vähintään 12 kuukautta meripalvelua yliperämiehenä.

Rajoitetun yliperämiehen pätevyyskirjan (yliperämies/päällikkö) voi yhä hakea aiempien vaatimusten perusteella, kunhan vaadittava meripalvelu on suoritettu ennen 1.1.2017. Vaatimukset löytyvät Trafin määräyksestä TRAFI/301394/03.04.01.00/2017.

Muussa tapauksessa yliperämiehenkirja oikeuttaa toimimaan päällikkönä

 • kotimaanliikenteen aluksessa, jonka bruttovetoisuus on alle 3 000
 • lähiliikenteen aluksessa, jonka bruttovetoisuus on alle 500.

Hakemukseen tulee liittää

 • kopio merikapteenin koulutustodistuksesta
 • kopio voimassa olevasta merimieslääkärintodistuksesta
 • kopio mahdollisesta ulkomaalaisesta meripalvelutodistuksesta
 • yksi passivalokuva
 • kopio mahdollisesta ECDIS-kurssitodistuksesta.

Yliperämiehenkirja on voimassa 5 vuotta.

Pätevyyskirjan uusiminen

 

Vahtiperämies (STCW II/1)

Vahtiperämiehenkirjan saamisen edellytyksenä on

 • vähintään 18 vuoden ikä
 • vahtiperämiehen koulutus (STCW A-II/1);
 • meripalvelua joko
  • vähintään 12 kuukautta ohjattua harjoittelua kansainvälisen liikenteen aluksella, jonka bruttovetoisuus on vähintään 500

tai

  • vähintään 36 kuukautta sellaisen kansainvälisen liikenteen aluksen kansiosastossa, jonka bruttovetoisuus on vähintään 500.

Meripalveluun tulee sisältyä vähintään kuusi kuukautta vahdinpitoon liittyviä kansipäällystön valvonnassa suoritettavia tehtäviä komentosillalla.

Ohjattu harjoittelu voidaan osittain suorittaa yhdellä tai useammalla seuraavalla tavalla kansiosastossa edellyttäen, että harjoittelu kirjataan hyväksyttyyn ohjatun harjoittelun seurantakirjaan:

 1. enintään kuukauden mittainen simulaattorissa saatu hyväksytty koulutus. Kuuden tunnin mittainen simulaattorikoulutus vastaa yhtä meripalvelupäivää.
 2. enintään kahden kuukauden mittainen harjoittelu koulualuksella, jonka bruttovetoisuus on alle 500. 
 3. enintään kuukauden mittainen harjoittelu kotimaanliikenteessä liikennöivällä aluksella, jonka bruttovetoisuus on vähintään 500.
 4. enintään kuukauden mittainen harjoittelu purjealuksella.
 5. enintään kahden kuukauden mittainen koulutus varusmiesajalta.

Vahtiperämiehenkirja oikeuttaa toimimaan päällikkönä

 • kotimaanliikenteen I ja II alueella liikennöivässä matkustaja-aluksessa, jonka bruttovetoisuus on alle 300
 • kotimaanliikenteen lastialuksessa, jonka bruttovetoisuus on alle 1 000.

Jos vahtiperämiehenkirjan lisäksi on 12 kuukautta meripalvelua kansipäällystötehtävissä, voi toimia päällikkönä

 • kotimaanliikenteen matkustaja-aluksessa, jonka bruttovetoisuus on alle 1 000.

Jos vahtiperämiehenkirjan lisäksi on 36 kuukautta meripalvelua kansipäällystötehtävissä (24 kuukautta riittää, jos niistä 12 kuukautta on palvelua yliperämiehenä), voi toimia päällikkönä

 • kotimaanliikenteen aluksessa, jonka bruttovetoisuus on alle 3 000.

Hakemukseen tulee liittää

 • kopio vahtiperämiehen koulutustodistuksesta (sekä kopio mahdollisesti suoritetusta ohjatusta harjoittelusta)
 • kopio voimassa olevasta merimieslääkärintodistuksesta
 • kopio mahdollisesta ulkomaalaisesta meripalvelutodistuksesta
 • yksi passivalokuva
 • kopio mahdollisesta ECDIS-kurssitodistuksesta.

Vahtiperämiehenkirja on voimassa 5 vuotta.

Pätevyyskirjan uusiminen

 

Lähiliikenteen päällikkö (STCW II/3)

Lähiliikenteen päällikkökirjan saamisen edellytyksenä on

 • vähintään 20 vuoden ikä
 • päällikön koulutus (STCW A-II/3)
 • vähintään 12 kuukautta hyväksyttyä meripalvelua perämiehenä sellaisessa aluksessa, jonka bruttovetoisuus on vähintään 30.

Hakemukseen tulee liittää

 • kopio koulutustodistuksesta
 • kopio voimassa olevasta merimieslääkärintodistuksesta
 • yksi passivalokuva
 • kopio mahdollisesta ulkomaalaisesta meripalvelutodistuksesta
 • kopio mahdollisesta ECDIS-kurssitodistuksesta.

Lähiliikenteen päällikkökirja oikeuttaa toimimaan päällikkönä

 • itämeren- tai lähiliikenteen aluksessa, jonka bruttovetoisuus on alle 500.

Huom! Lähiliikenteen päällikön pätevyyskirjaa voi yhä hakea aiempien vaatimusten perusteella, kunhan vaadittava meripalvelu on suoritettu ennen 1.1.2017. Vaatimukset löytyvät Trafin määräyksestä TRAFI/301394/03.04.01.00/2017.

Lähiliikenteen päällikkökirja on voimassa 5 vuotta.

Pätevyyskirjan uusiminen

 

Lähiliikenteen perämies (STCW II/3)

Lähiliikenteen perämiehenkirjan saamisen edellytyksenä on

 • vähintään 18 vuoden ikä
 • perämiehen tai päällikön koulutus (STCW A-II/3)
 • meripalvelua tai työharjoittelua joko
 • vähintään kahdeksan kuukautta ohjattua harjoittelua aluksella osana vaadittua koulutusta tai
 • vähintään 36 kuukautta hyväksyttyä meripalvelua kansiosastossa.

Hakemukseen tulee liittää

 • kopio koulutustodistuksesta (sekä kopio mahdollisesti suoritetusta ohjatusta harjoittelusta)
 • kopio voimassa olevasta merimieslääkärintodistuksesta
 • kopio mahdollisesta ulkomaalaisesta meripalvelutodistuksesta
 • yksi passivalokuva
 • kopio mahdollisesta ECDIS-kurssitodistuksesta.

Lähiliikenteen perämiehenkirja on voimassa 5 vuotta.

Pätevyyskirjan uusiminen

 

 

Kotimaanliikenne

Trafi myöntää lisäksi seuraavia kansipäällystön pätevyyskirjoja kotimaanliikenteeseen.

Kotimaanliikenteen laivurinkirja

Kotimaanliikenteen laivurinkirjan saamisen edellytyksenä on

 • vähintään 18 vuoden ikä
 • kotimaanliikenteen laivurin koulutus
  • erillinen koulutustodistus

tai

  • koulutus osana merenkulkualan perustutkintoa (maininta tutkintotodistuksessa)
 • 8 kuukautta meripalvelua kansiosastossa, joista enintään yksi kuukausi voidaan korvata soveltuvalla simulaattorkoulutuksella. Kuuden tunnin pituinen simulaattorikoulutus vastaa yhtä meripalvelupäivää. Meripalveluun saa sisältyä enintään 2 kuukautta meripalvelua koneosastossa.

Hakemukseen tulee liittää

 • kopio kotimaanliikenteen laivurin koulutustodistuksesta
 • kopio meripalvelutodistuksesta (katso ohje)
 • kopio voimassa olevasta merimieslääkärintodistuksesta
 • passivalokuva.

Kotimaanliikenteen laivurinkirja oikeuttaa toimimaan päällikkönä

 • kotimaanliikenteen lastialuksessa, jonka bruttovetoisuus on alle 500
 • kotimaanliikenteen matkustaja-aluksessa, jonka bruttovetoisuus on alle 300 ja joka liikennöi kotimaanliikenteen alueilla I ja II.

Jos kotimaanliikenteen laivurinkirjan lisäksi on 12 kuukautta meripalvelua kansipäällystötehtävissä, voi toimia päällikkönä

 • kotimaanliikenteen matkustaja-aluksessa, jonka bruttovetoisuus on alle 300 ja joka liikennöi kotimaanliikenteen III-alueella
 • kotimaanliikenteen matkustaja-aluksessa, jonka bruttovetoisuus on vähintään 300 mutta alle 500.

Kotimaanliikenteen laivurinkirja on voimassa toistaiseksi.

 

Kotimaanliikenteen laivurintodistus 120 päivän meripalvelusta

Kotimaanliikenteen laivurintodistus ei ole pätevyyskirja, vaan lain 320/2017 II osan 10 luvun 4 pykälässä 3. momentissa tarkoitettu Trafin myöntämä todistus aluksen päällikkönä toimimiseksi.

saamisen edellytyksenä on

 • vähintään 18 vuoden ikä
 • kotimaanliikenteen laivurin koulutus
  • erillinen koulutustodistus

tai

  • koulutus osana merenkulkualan perustutkintoa (maininta tutkintotodistuksessa)
 • 4 kuukautta (120 päivää) meripalvelua.

Hakemukseen tulee liittää

 • kopio kotimaanliikenteen laivurin koulutustodistuksesta
 • kopio meripalvelutodistuksesta (katso ohje)
 • kopio voimassa olevasta merimieslääkärintodistuksesta.

Kotimaanliikenteen laivurintodistus oikeuttaa toimimaan päällikkönä

 • kotimaanliikenteen lastialuksessa, jonka bruttovetoisuus on alle 100 ja joka liikennöi kotimaanliikenteen alueilla II ja III.

Kotimaanliikenteen laivurintodistus on voimassa toistaiseksi.

 

Kuljettajankirja

Kuljettajankirjan saamisen edellytyksenä on

 • vähintään 18 vuoden ikä
 • kuljettajan koulutus
  • erillinen koulutustodistus

tai

  • koulutus osana merenkulkualan perustutkintoa (maininta tutkintotodistuksessa)
 • 3 kuukautta meripalvelua kansi- tai koneosastossa tai palvelua huviveneellä tai huvialuksella, jonka pituus on yli 10 metriä ja koneteho yli 50 kilowattia.

Hakemukseen tulee liittää

 • kopio kuljettajan koulutustodistuksesta
 • kopio meripalvelutodistuksesta (katso ohje)
 • selvitys suoritetusta ensiapukoulutuksesta (ellei sen sisältyminen koulutukseen käy ilmi koulutustodistuksesta)
 • kopio voimassa olevasta merimieslääkärintodistuksesta
 • passivalokuva.

Kuljettajankirja oikeuttaa toimimaan päällikkönä

 • matkustaja-aluksessa, jonka bruttovetoisuus on alle 100 ja joka liikennöi kotimaanliikenteen I-alueen nimetyllä ja rajatulla alueella
 • kotimaanliikenteen I-alueen lastialuksessa, jonka bruttovetoisuus on alle 100.

Kuljettajankirja on voimassa toistaiseksi.

 

 

Kalastusalukset

Trafi myöntää seuraavia kalastusaluksen pätevyyskirjoja.

Kalastusaluksen laivurinkirja A

Kalastusaluksen laivurinkirjan A saamisen edellytyksenä on

 • vähintään 18 vuoden ikä
 • kalastusaluksen laivurin koulutus*
 • 12 kuukautta meripalvelua vähintään 12 metriä pitkän kalastusaluksen perämiehenä tai päällikkönä.

* Koulutus voidaan korvata vahtiperämiehen koulutuksella.

Enintään kuusi kuukautta vaaditusta meripalvelusta voidaan korvata meripalvelulla perämiehenä lasti- tai matkustaja-aluksessa.

Hakemukseen tulee liittää

 • kopio suoritetusta hyväksytystä koulutuksesta
 • kopio turvallisuuskoulutustodistuksesta
 • kopio meripalvelutodistuksesta (katso ohje)
 • kopio voimassa olevasta merimieslääkärintodistuksesta
 • yksi passivalokuva.

Kalastusaluksen laivurinkirja A oikeuttaa toimimaan päällikkönä

 • kaikissa kalastusaluksissa kaikilla pyyntialueilla.

Kalastusaluksen laivurinkirja A on voimassa 5 vuotta.

 

Kalastusaluksen laivurinkirja B

Kalastusaluksen laivurinkirjan B saamisen edellytyksenä on

 • vähintään 18 vuoden ikä
 • kalastusaluksen laivurin koulutus*
 • 24 kuukautta meripalvelua kansiosastossa vähintään 12 metriä pitkässä kalastusaluksessa.

*Koulutus voidaan korvata vahtiperämiehen koulutuksella.

Enintään 12 kuukautta vaaditusta meripalvelusta voidaan korvata koulutuksella tai vahtiperämiehen koulutukseen kuuluvalla ohjatulla harjoittelulla.

Hakemukseen tulee liittää

 • kopio suoritetusta hyväksytystä koulutuksesta
 • kopio turvallisuuskoulutustodistuksesta
 • kopio meripalvelutodistuksesta (katso ohje)
 • kopio voimassa olevasta merimieslääkärintodistuksesta
 • yksi passivalokuva.

Kalastusaluksen laivurinkirja B oikeuttaa toimimaan päällikkönä

 • luokkiin I ja II kuuluvissa kalastusaluksissa kaikilla pyyntialueilla.

Kalastusaluksen laivurinkirja B oikeuttaa toimimaan perämiehenä

 • luokkaan III kuuluvassa kalastusaluksessa kaikilla pyyntialueilla.

Kalastusaluksen laivurinkirja B on voimassa 5 vuotta.

 

Kalastusaluksen kuljettajankirja A

Kalastusaluksen kuljettajankirjan A saamisen edellytyksenä on

 • vähintään 18 vuoden ikä
 • kalastusaluksen laivurin tai kotimaanliikenteen laivurin koulutus
 • kahdeksan kuukautta meripalvelua kansiosastossa kalastus-, lasti- tai matkustaja-aluksessa.

Enintään neljä kuukautta vaaditusta meripalvelusta voidaan korvata ohjatulla harjoittelulla.

Hakemukseen tulee liittää

 • kopio suoritetusta hyväksytystä koulutuksesta
 • kopio turvallisuuskoulutustodistuksesta
 • kopio meripalvelutodistuksesta (katso ohje)
 • kopio voimassa olevasta merimieslääkärintodistuksesta
 • yksi passivalokuva.

Kalastusaluksen kuljettajankirja A oikeuttaa toimimaan päällikkönä

 • luokkaan I kuuluvassa kalastusaluksessa kaikilla pyyntialueilla
 • luokkaan II kuuluvassa kalastusaluksessa kaikilla pyyntialueilla.

Kalastusaluksen kuljettajankirja A on voimassa toistaiseksi.

 

Kalastusaluksen kuljettajankirja B

Kalastusaluksen kuljettajankirjan B saamisen edellytyksenä on

 • vähintään 18 vuoden ikä
 • merenkulkualan koulutusta tarjoavan ammattikorkeakoulun tai oppilaitoksen tai oppilaitoksen, jolla on oikeus antaa kalatalouden perustutkintoon johtavaa opetusta, tai Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin antama todistus siitä, että hakija tuntee*
 • säännöt yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi merellä ja sisäisillä kulkuvesillä, merimerkit, merikartan, kompassin, eksymän, suuntimisen, suuntien asettamisen, lokin ja luodin käytön ja laivapäiväkirjan pitämisen
 • tarpeellisin osin alusten katsastusta ja aluksen päällikköä koskevat säännökset ja määräykset sekä pääpiirteittäin merenkulun sosiaalilainsäädännön
 • riittävässä laajuudessa polttomoottorien rakenteen, hoidon ja käytön samoin kuin tärkeimmät niitä koskevat säännökset ja määräykset
 • 12 kuukautta meripalvelua kalastus-, lasti- tai matkustaja-aluksen kansiosastossa.

* Osaaminen voidaan osoittaa myös kuljettajan koulutuksella ja kalastusaluksella työskentelevälle tarkoitetulla turvallisuuskoulutuksella.

Trafi voi hyväksyä myös muuta meripalvelua kuin kalastus-, lasti- tai matkustaja-aluksessa suoritettua meripalvelua.

Hakemukseen tulee liittää

 • kopio merenkulkuoppilaitoksen opettajan tai Trafin antamasta todistuksesta tai kopio kuljettajan koulutustodistuksesta
 • kopio turvallisuuskoulutustodistuksesta
 • kopio meripalvelutodistuksesta (katso ohje)
 • kopio voimassa olevasta merimieslääkärintodistuksesta
 • yksi passivalokuva.

Kalastusaluksen kuljettajankirja B oikeuttaa toimimaan päällikkönä

 • luokkaan I kuuluvassa kalastusaluksessa pyyntialueilla I ja II.

Kalastusaluksen kuljettajankirja B on voimassa toistaiseksi.

 

Hätätilanteiden peruskoulutuksesta annettava lisäpätevyystodistus

1.3.2013 jälkeen myönnetty STCW:n mukainen pätevyyskirja kelpaa vain kotimaanliikenteessä ilman erillistä Basic Training (STCW A-VI/1) -lisäpätevyystodistusta.


ECDIS-koulutus

STCW-muutos vaatii ECDIS-koulutuksen suorittamisen kaikkien STCW:n mukaisten kansipäällystön pätevyyskirjojen myöntämiseksi. Hakijan on toimitettava liitteenä todistus suoritetusta ECDIS-koulutuksesta.

Jos koulutuksen suorittamista ei pysty todistamaan, tulee pätevyyskirjan merkintä rajoituksesta: Not valid on ships equipped with ECDIS.

Rajoituksen saa pois, kun toimittaa ECDIS-todistuksen ja hakee uuden pätevyyskirjan.

Suomessa ECDIS-koulutusta on annettu jo toistakymmentä vuotta, mutta kaikissa koulutusohjelmissa se ei ole ollut pakollinen. Tämän vuoksi koulutuksen suorittaminen on tarkistettava tässä vaiheessa.

Yhteystiedot

Hakemuksen voi tehdä sähköisessä palvelussa tai lähettää osoitteeseen:

   Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi
   Merenkulun pätevyydet
   PL 320, 00101 Helsinki

   Sähköposti:
 
 
 

 

Sivu päivitetty 30.08.2018