Rekisterit
 

Merenkulun rekisterit

Liikenneasioiden rekisteri

Alusten rekisteritiedot

Trafi ylläpitää liikenneasioiden rekisteriä, joka sisältää tiedot Suomalaisista kauppamerenkulkuun käytettävistä aluksista (entinen alusrekisteri). Alusten rekisteritietoja ylläpitävät Trafi ja Ahvenanmaan valtionvirasto. Trafi ylläpitää alusten rekisteritietoja koko Suomessa, lukuun ottamatta Ahvenanmaan maakuntaa. Aluksista, joiden kotipaikka on Ahvenanmaan maakunnassa, vastaa Ahvenanmaan valtionvirasto.

Liikenneasioiden rekisteriin tulee rekisteröidä suomalainen, vähintään 15 metriä pitkä alus ennen kuin sitä saadaan käyttää kauppamerenkulkuun.

Rekisteriin voidaan omistajan pyynnöstä merkitä myös kauppamerenkulkuun käytettävä suomalainen alus, jonka pituus on vähintään 10 metriä (vapaaehtoinen rekisteröinti).
Kalastusalusrekisteriin merkitty alus on rekisteröitävä myös liikenneasioiden rekisteriin, jos se täyttää rekisteröinnin edellytykset.

Jokaisella kansainväliseen liikenteeseen käytettävällä matkustaja-aluksella ja kansainväliseen liikenteeseen käytettävällä lastialuksella, jonka bruttovetoisuus on vähintään 500, tulee olla 1.7.2004 lähtien aluksen historiatiedot. Historiatietoja ylläpidetään historiarekisterissä.

Rekisteriin tehtävät merkinnät

Liikenneasioiden rekisteriin merkitään aluksen rekisteröintiä ja omistusoikeuden kirjaamista koskevat ratkaisut. Rekisteriin merkitään myös muun muassa aluksen nimi, kotipaikka, tunnuskirjaimet, IMO-numero, laji, mitat, rakentaja ja käyttötarkoitus.

Rekisteriin merkitään myös alukseen vahvistetut kiinnitykset sekä siihen kohdistuva ulosmittaus, takavarikko ja vakuustakavarikko sekä omistajan konkurssiin asettaminen samoin kuin näitä tietoja koskevat muutokset.

Jos hakijan saantoon liittyy ehto, joka rajoittaa hänen oikeuttaan aluksen luovuttamiseen tai kiinnittämiseen, tehdään tästä merkintä rekisteriin.
Rekisteriin tehdään vastaavat merkinnät rakenteilla olevasta aluksesta.

Huvialukset ja pienemmät vähintään 5,5 metriä pitkät veneet

Huvialukset ja pienemmät vähintään 5,5 metriä pitkät veneet tulee rekisteröidä liikenneasioiden rekisteriin (entinen vesikulkuneuvorekisteri). Lisäksi vesikulkuneuvot, joiden moottoriteho on vähintään 15 kilowattia, täytyy rekisteröidä. Lisätietoja veneilysivuiltamme.

Merimiesten meripalvelu-, koulutus- ja pätevyystiedot

Trafi ylläpitää liikenneasioiden rekisteriä, joka sisältää tiedot suomalaisten merimiesten meripalvelu-, koulutus- ja pätevyystiedoista (entinen merimiesrekisteri).

Rekisteriin merkitään

  • henkilötiedot
  • meripalvelutiedot
  • aluksen nimi, palvelujakson aloitus- ja lopetuspäivämäärä, palveluaika, toimi ja liikennealue
  • ammattimerenkulun pätevyyteen liittyvät koulutukset
  • pätevyystiedot
  • myönnetyt ja uusitut pätevyyskirjat, lisäpätevyystodistukset, kelpoisuustodistukset, pätevyyserivapaudet ja terveyspoikkeusluvat.

Meripalvelutiedot tulevat suoraan varustamoilta joko sähköisesti tai ilmoituslomakkeilla.

Koulutustodistustiedot kirjataan pätevyyshakemusten yhteydessä ja pätevyydet tallentuvat rekisteriin niiden myöntämisen yhteydessä.

 

 

 

Sivu päivitetty 02.07.2018