Merimiesrekisteri
 

Merimiesrekisteri

Trafi ylläpitää merimiesrekisteriä, joka sisältää merimiesten meripalvelu-, koulutus- ja pätevyystietoja.

Merimiesrekisteri

Rekisteriin merkitään

  • henkilötiedot
  • meripalvelutiedot
    • aluksen nimi, palvelujakson aloitus- ja lopetuspäivämäärä, palveluaika, toimi ja liikennealue
  • ammattimerenkulun pätevyyteen liittyvät koulutukset
  • pätevyystiedot
    • myönnetyt ja uusitut pätevyyskirjat, lisäpätevyystodistukset, kelpoisuustodistukset, pätevyyserivapaudet ja terveyspoikkeusluvat.

Meripalvelutiedot tulevat suoraan varustamoilta joko sähköisesti tai ilmoituslomakkeilla.

Koulutustodistustiedot kirjataan pätevyyshakemusten yhteydessä ja pätevyydet tallentuvat rekisteriin niiden myöntämisen yhteydessä. 

 

Meripalveluote

Omien tietojensa tarkistamiseksi merenkulkija voi tilata meripalveluotteen, joka sisältää henkilön tiedot kertyneestä meripalvelusta, pätevyydestä ja koulutuksesta.

Otteen voi tulostaa itse Oma asiointi -palvelussaOtteen voi myös tilata vuoden välein veloituksetta leimattuna ja allekirjoitettuna. Mikäli edellisen otteen tilauksesta on alle vuosi, peritään otteesta 15 euron maksu (vuonna 2018), joka laskutetaan erikseen.

 

Ajankohtaista

17.07.2018:
Merimiesrekisteri muuttui 1.7.2018 osaksi liikenneasioiden rekisteriä. Laki laivaväen luetteloinnista kumotaan ja rekisteriasiat siirtyvät lakiin laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta (1687/2009) sekä liikenteen palvelulakiin (320/2017).

Laivaväkeä ja aluksen turvallisuusjohtamista koskevan lain 2a luvussa (13.6.2018/467) käsitellään miehistön luettelointia ja ilmoitusvelvollisuutta liikenneasioiden rekisteriin seuraavissa pykälissä:

26 a § Meripalvelua koskevat tiedot
26 b § Miehistöluettelo
26 c § Laivaisännän ilmoitusvelvollisuus
26 d § Poikkeukset rekisteröinti- ja luettelointivelvollisuuksista

Lakia laivaväen luetteloinnista muutetaan uudessa liikennepalvelulaissa siten, että jatkossa 5 § merimiesluetteloa pidetään osana liikenteen palveluista annetun lain V osassa tarkoitettua liikenneasioiden rekisteriä (4.5.2018/301). Samalla kumotaan 8 § koskeva osio merimiesluetteloon sisältyvien tietojen käsittelystä. Rekisteritietojen käsittelystä säädetään jatkossa liikenteen palveluista annetun lain V osassa. 


 

Asiointipalvelut

 

Meripalveluilmoituslomakkeet

 

Yhteystiedot

Merimiesrekisterin ylläpito:

  • Puhelin: 029 534 5000 (pvm/mpm)

Meripalveluotteen tilaus:

Pätevyyskirjat, pätevyyserivapaudet ja terveyspoikkeusluvat:
Puhelin 029 534 5000 (pvm/mpm)

 
 
 
 

 

Sivu päivitetty 17.07.2018