Turva-asiat ISPS ja ISM
 

Turva-asiat ISPS ja ISM

Kansainvälisellä turvallisuusjohtamissäännöstöllä (ISM, International Safety Management Code) tarkoitetaan alusten turvallista toimintaa ja ympäristön pilaantumista ehkäisevää kansainvälistä turvallisuusjohtamissäännöstöä.

ISM-säännöstöllä parannetaan alusten turvallisuusjohtamista ja turvallista toimintaa ja ehkäistään aluksista aiheutuvaa ympäristön pilaantumista.

ISPS (International Ship and Port Facility Security Code) on säännöstö, jonka tavoitteena on lisätä turvallisuutta aluksilla ja satamissa.

ISPS- ja ISM-säännöstöt on laatinut Kansainvälinen merenkulkujärjestö (IMO). Säännöstöt on lisätty kansainväliseen SOLAS-yleissopimukseen. Toimeenpanoa ohjeistavat EU:n asetukset.

Trafin tarkastajat tekevät ISPS- ja ISM-turvatarkastuksia. ISM-tarkastuksen voi tehdä myös luokituslaitos.

ISPS-tarkastajan tunnistaminen

  • ISPS-tarkastusta tekeväksi esittäytyvän henkilön oikeutuksen tarkastuksen tekoon voi tarkistaa puhelinnumerosta 050 343 1800.
 
 
 
Sivu päivitetty 01.07.2015