Painolastivedet ja vieraslajit
 

Painolastivedet ja vieraslajit

IMOssa hyväksyttiin helmikuussa 2004 kansainvälinen yleissopimus International Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water and Sediments. Sopimuksella pyritään ehkäisemään alusten painolastivesien mukana leviävien vieraiden eläin- ja kasvilajien kulkeutumista uusiin elinympäristöihin.

Yli kymmenen vuotta valmisteltu sopimus tulee voimaan vaiheittain sen jälkeen, kun 30 maata, jotka edustavat vähintään 35 prosenttia maailman kauppalaivaston tonnistosta, on sen ratifioinut.

Vieraslajit

Ilman lastia kulkevat alukset tarvitsevat merikelpoisuutensa säilyttääkseen painolastivettä, joka pumpataan mereen lastaussatamassa. Näin maailmalla siirretään vuosittain 3–4 miljardia tonnia painolastivettä satamasta toiseen. Painolastiveden ja sedimenttien mukana kulkeutuu kuitenkin tuhansia eläin- ja kasvilajeja vieraisiin ympäristöihin, joissa ne voivat syrjäyttää alkuperäisiä lajeja, järkyttää alueen ekologiaa ja aiheuttaa niin terveydellisiä kuin taloudellisiakin haittoja. IMOn arvion mukaan näiden tulokaslajien aiheuttamat taloudelliset vahingot ovat vuosittain kymmeniä miljardeja euroja.

Painolastiveden hallintasuunnitelma

Yleissopimus sisältää kaikkia aluksia koskevia määräyksiä painolastiveden hallintasuunnitelmasta. Siinä on myös säännöt painolastiveden ottamisesta, vaihtamisesta aavalla merellä ja painolastitankkien tyhjentämisestä mahdollisimman haitattomasti. Lisäksi satamavaltioiden tulee huolehtia muun muassa siitä, että telakoitavien alusten painolastitankkeihin kertyneiden sedimenttien vastaanotto on järjestetty.

Painolastiveden käsittelylaitteisto

Yleissopimuksen mukaan vuonna 2009 tai sen jälkeen rakennettavat alukset on varustettava vaiheittain vuosina 2009–2016 painolastiveden käsittelylaitteistolla, jolla estetään eliölajien leviämistä. Samat vaatimukset koskevat vaiheittain myös ennen vuonna 2009 rakennettuja aluksia siten, että vuoden 2016 jälkeen kaikkien alusten on oltava varustettuja käsittelylaitteistoilla.

 

 
 
Sivu päivitetty 10.01.2017