Painolastivedet ja vieraslajit
 

Painolastivedet ja vieraslajit

Ilman lastia kulkevat alukset tarvitsevat merikelpoisuutensa säilyttääkseen painolastivettä, joka pumpataan mereen lastaussatamassa. Näin maailmalla siirretään vuosittain 3–4 miljardia tonnia painolastivettä satamasta toiseen. Painolastiveden ja sedimenttien mukana kulkeutuu kuitenkin tuhansia eläin- ja kasvilajeja vieraisiin ympäristöihin, joissa ne voivat syrjäyttää alkuperäisiä lajeja, järkyttää alueen ekologiaa ja aiheuttaa niin terveydellisiä kuin taloudellisiakin haittoja. IMOn arvion mukaan näiden tulokaslajien aiheuttamat taloudelliset vahingot ovat vuosittain kymmeniä miljardeja euroja.

Kansainvälinen yleissopimus International Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water and Sediments eli painolastivesiyleissopimus tuli kansainvälisesti voimaan 8.9.2017. Sopimuksella pyritään ehkäisemään alusten painolastivesien mukana leviävien vieraiden eläin- ja kasvilajien kulkeutumista uusiin elinympäristöihin.

Vaatimukset aluksille

Painolastivesiyleissopimus tuo lisävaatimuksia aluksille. Pääsääntönä on, että kansainvälisessä liikenteessä olevalle alukselle on asennettava painolastivesien käsittelylaitteisto painolastivesiyleissopimuksen voimaantulon jälkeiseen ensimmäiseen IOPP-todistuksen uusintaan mennessä. Tähän kuitenkin tuli joitain poikkeuksia IMOn heinäkuisen päätöksen myötä ja osalle aluksista laitteisto asennetaan vasta toiseen IOPP-todistuksen uusintaan mennessä.

Ennen käsittelylaitteiston asennusta painolastivesi pitää vaihtaa avomerellä yleissopimuksen vaatimusten mukaisesti. Etäisyysvaatimuksista johtuen Itämerellä painolastiveden vaihtoa ei ole käytännössä mahdollista toteuttaa. Itämeren suojelemiseksi Itämeren valtiot ovat myös päättäneet, ettei alueella vaihdeta painolastivesiä lainkaan. Myöskään Pohjanmereltä Suomen satamiin saapuvien alusten ei tarvitse vaihtaa painolastia, sillä Pohjanmeren vaihtoalue tarkoitettu vain aluksille, jotka liikennöivät Pohjanmeren satamien välillä.

8.9.2017 alkaen edellytetään että kansainvälisen liikenteen aluksilla on luokituslaitoksen tai Trafin hyväksymää painolastivesisuunnitelma sekä painolastivesipäiväkirja, joka on yleissopimuksen mallipohjan mukainen. Lisäksi yli 400 bruttovetoisuuden aluksilla, jotka kuuluvat yleissopimuksen soveltamisalaan, pitää olla katsastuksen perusteella myönnettävä painolastivesitodistus.

 

 
 

 

Sivu päivitetty 12.04.2018