Mopokokeet – käsittelykoe tai ajokoe

Mopon kanssa mopokorttia hankkivan pitää suorittaa käsittelykoe, jossa testataan taitoja hidasajoon, pujotteluun porttien läpi sekä hätäjarrutukseen. Mopoautolla tutkintoa suorittava ajaa ajokokeen liikenteessä.

Mopo- tai mopoautokorttiin liittyy aina myös teoriakoe.

Mopon käsittelykoe

Mopolla suoritetaan käsittelykoe: hidasajo, portit, hätäjarrutus ja mopon taluttaminen. Käsittelykokeen suorittamiseen on varattu 15 minuuttia.

Mopoauton ajokoe

Mopoautolla suoritetaan ajokoe liikenteessä. Suorittamiseen on varattu 45 minuuttia: alkukeskustelu 5 minuuttia, ajaminen liikenteessä 30 minuuttia ja loppukeskustelu 10 minuuttia.

Teoriakoe

Teoriakokeessa on sanallisia kysymyksiä ja liikennetilannetehtäviä. Teoriakoe tehdään tietokoneella, joka opastaa, testaa ja antaa palautteen automaattisesti.

Sanallisissa kysymyksissä on aiheita mopoiluun liittyvistä paperitöistä (esimerkiksi vakuuttaminen ja rekisteröinti), mopoilijan ja mopon varusteista sekä mopolla ajamiseen liittyvistä liikennesäännöistä. Lisäksi kysymyksissä on kaksi liikennemerkkitehtävää. Aikaa on käytettävissä 30 sekuntia/tehtävä.

Liikennetilannetehtävissä on otettu kuvia liikenteestä mopoilijan näkökulmasta. Näihin tehtäviin voit käyttää aikaa 10 sekuntia/tehtävä.