Kyydittäminen on taitolaji

Kaverin kyydittäminen on kivaa, mutta myös haastavaa puuhaa, sillä kyydittäessä mopon hallinta vaikeutuu. Kyyditettävän pitää esimerkiksi osata varautua jarrutuksiin ja kallistaa mukana käännöksissä. Mopo ei pysähdy kyydittäessä yhtä nopeasti kuin yksin ajettaessa, jolloin kääntyminen vaikeutuu.

Joka kuudes mopo-onnettomuuksissa loukkaantunut on kyydissä ollut matkustaja. Liikenneturvan selvityksen mukaan kaverin kyydittämistä ei kuitenkaan pidetä nuorten keskuudessa suurena riskinä. Etenkin tyttöjen osuus mopo-onnettomuuksissa on kasvanut.

Selvityksen mukaan sekä mopoilijoista että mopon kyydissä olleista noin kolmasosa on ollut mopo-onnettomuudessa. Yleisimpiä ovat kaatumiset, tieltä suistumiset ja yhteenajot. Noin kahdelle kolmesta mopoilijasta on sattunut vaaratilanteita risteyksissä ainakin joskus. Kyydissä olleista jopa 63 prosenttia kertoo olleensa ainakin joskus mopon kyydissä ilman kypärää.

Muistathan, että voit kuljettaa matkustajaa vain, jos se on sallittu mopon rekisteröintitodistuksessa. Matkustajalla tulee myös aina olla kypärä!

Jos olet kyydissä:

  • käytä aina kypärää.
  • pidä kuljettajasta kiinni molemmin käsin
  • kallista mukana käännöksissä
  • varaudu jarrutuksiin.