Muutosvoima
 

Ole muutosvoima –
Aja vaihtoehtoista

Perustietoa vaihtoehtoisista käyttövoimista

Liikenne aiheuttaa noin viidesosan maamme kasvihuonekaasupäästöistä. Suurin osa liikenteen kasvihuonekaasupäästöistä aiheutuu tieliikenteestä.

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi Suomi on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä, kuten hiilidioksidipäästöjä (CO2).

Päästöjä voidaan vähentää lisäämällä joukkoliikenteen käyttöä, kävelyä ja pyöräilyä. Päästöjä voidaan vähentää myös lisäämällä ajoneuvojen energiatehokkuutta ja esimerkiksi alentamalla ajosuoritetta. Tärkeää on myös uudistaa autokantaamme siten, että entistä useampi auto käyttäisi käyttövoimanaan fossiilisten polttoaineiden sijaan sähköä, vetyä, biokaasua tai etanolia.

Vaihtoehtoiset käyttövoimat

Sähköauto Ladattava hybridi Maakaasu Flexflue
Sähköauto Ladattava
hybridi
Kaasuauto Flexfuel Vetyauto

Vaihtoehtoja auton omistamiselle

Auton omistamisen sijaan on myös mahdollista saada auto tarvittaessa nopeasti käyttöön joko autovuokraamosta tai yhteiskäyttöpalveluista.

Näin autoilijaa verotetaan 10 vuoden aikana

Näin autoilijaa verotetaan

Valtiovarainministeriön taulukko kertoo yleisellä tasolla verotuksen toimivuudesta ja miten se verottaa eri käyttövoimia.

Taulukko perustuu vuoden 2017 verotukseen ja siihen, miten verotus kohtelisi nykyisen verotuksen mukaisesti yleisellä tasolla tarkasteltuna eri käyttövoimia seuraavan kymmenen vuoden aikana. (Eli taulukko ei kerro siitä, että tulossa olisi esim. lisäveroja. Veromuutoksista päättää eduskunta.)

Vertailu on tehty 30 000 euron hintaisella autolla siksi, että se havainnollistaa verotuksen rakennetta ja käyttövoimien välisiä eroja verotuksen kannalta mahdollisimman selkeästi. Luvut ovat suuntaa-antavia. CO2-päästötiedot ovat elokuulta 2016 paitsi flexfuelin arvo, joka on simuloitu.

Taulukkoa ei voi suoraan soveltaa esimerkiksi omaan autoon, oman auton kustannuksia voi tarkastella esimerkiksi Autoliiton laskurilla.

Uusien, eri automallien ja käyttövoimia hyödyntävien autojen verotusta voi tarkastella esimerkiksi osoitteessa trafi.fi/autovertaamo.

Ensirekisteröidyt henkilöautot käyttövoimittain vuonna 2017

 

 

 

 

Ajankohtaista

Työsuhdeautoista vipuvoimaa vaihtoehtoisiin käyttövoimiin

Trafin teettämän tutkimuksen mukaan työsuhdeautoilun asenneilmapiiri on murroksessa. Osa tutkimuksessa mukana olleista yrityksistä kertoi panostavansa ympäristöystävälliseen autopolitiikkaan, koska kokevat sen olevan osa yrityksen ympäristö- ja yhteiskuntavastuullista toimintaa. Tutkimuksessa mukana olleiden leasingyritysten ja muiden yritysten edustajat näkevät, että tulevaisuudessa erityisesti ladattavien hybridien osuus työsuhdeautoista kasvaa.

Lue lisää Trafin tiedotteesta

 

Vaihtoehtoisten käyttövoimien osuus ensirekisteröinneistä kasvanut

Tammi-syyskuussa 2018 ensirekisteröitiin 97 730 henkilöautoa, joista vaihtoehtoisten käyttövoimien osuus oli 5,7 %. Vuonna 2017 vastaavana ajankohtana vaihtoehtoisten käyttövoimien osuus oli 2,6 %, joten kasvua on tullut reilut 3 prosenttiyksikköä.

Lue lisää Liikennefakta-sivustolta

 

Enemmistö kansalaisista pitää tärkeänä fossiilisten käyttövoimien korvaamista vaihtoehtoisilla käyttövoimilla liikenteessä

Lähes joka kuudes suunnittelee siirtyvänsä käyttämään vaihtoehtoisilla käyttövoimilla kulkevaa autoa seuraavan viiden vuoden aikana, selvisi Trafin teettämästä kansalaiskyselystä. Eniten kiinnosti ladattava hybridi. Kyselyssä kartoitettiin liikenteen vaihtoehtoisiin käyttövoimiin liittyviä asenteita ja sitä, kuinka paljon vastaajat tietävät vaihtoehtoisista käyttövoimista.

Lue lisää Trafin tiedotteesta

 

Henkilöautojen ensirekisteröinnit kasvaneet 8,0 % alkuvuoden aikana – ladattavat bensiinihybridit lisänneet suosiotaan

Uusia henkilöautoja ensirekisteröitiin alkuvuoden aikana 69 600, mikä on 8,0 % enemmän edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Vaihtoehtoisia käyttövoimia ensirekisteröitiin alkuvuonna enemmän kuin koko viime vuoden aikana yhteensä.

Lue lisää Trafin tiedotteesta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sivu päivitetty 02.12.2018