Kaupunkiraideliikenne
 

Kaupunkiraideliikenne

Kaupunkiraideliikenteeseen kuuluvat metro- ja raitioliikenne. Metro- ja raitioliikenteen harjoittamisesta ja liikenteen harjoittamiseen käytettävän rataverkon hallinnasta on ilmoitettava Trafille. Trafi vastaa kaupunkiraideliikenteen turvallisuuden valvonnasta samoin kuin rautatietoimintoihin liittyvästä valvonnasta.

Vastuu kaupunkiraideliikenteen turvallisuudesta on toiminnanharjoittajalla. Jotta Trafi voi varmistaa toiminnan turvallisen harjoittamisen, toiminnanharjoittajalta edellytetään turvallisuusjohtamisjärjestelmää.

Ilmoitusmenettely

Toiminnanharjoittajan on tehtävä harjoittamastaan toiminnasta kirjallinen ilmoitus Trafille.

  • Ilmoituksen antavat sekä raideliikenneverkon haltijat että kaupunkiraideliikenteen harjoittajat.
  • Ilmoitus kaupunkiraideliikennetoiminnan harjoittamisesta on tehtävä viimeistään kolme kuukautta ennen toiminnan aloittamista.
  • Kun kaupunkiraideliikennelaki tulee voimaan, toimintaa jo harjoittavien toimijoiden on tehtävä ilmoitus viimeistään 31.7.2016.
  • Trafi tarkastaa, että sen saamassa ilmoituksessa on huomioitu kaikki vaadittavat asiat.
  • Kaupunkiraideliikenteessä turvallisuusjohtamisjärjestelmää ei tarkasteta etukäteen, vaan vaatimustenmukaisuus todennetaan mm. auditointien avulla.

Säädökset

Laki kaupunkiraideliikenteestä

Kaupunkiraideliikennemääräys

Yhteystiedot

Olli Matilainen
Tehtävä: Tarkastaja
Sähköposti:
Puhelin: 029 5346 410
Antti Kesälahti
Tehtävä: Tarkastaja
Sähköposti:
Puhelin: +358 29 534 5014
 
 
 

 

Sivu päivitetty 12.07.2016