Kelpoisuus
 

Kelpoisuus

Kelpoisuuslainsäädännön uudistuksen myötä muiden liikenneturvallisuustehtävien kuin liikkuvan kaluston kuljettajan tehtävän yksityiskohtaisesta sääntelystä on luovuttu 1.7.2018 lähtien. Kelpoisuuskirja ei ole käytössä 1.7.2018 lähtien ja Trafin lupakirjarekisteriin viedään tiedot vain kuljettajien lupakirjoista ja kelpoisuuksista.

Toimijoiden tulee  tarkastaa turvallisuusjohtamisjärjestelmänsä erityisesti vaihtotyö-, liikenteenohjaus- ja ratatyön liikenneturvallisuudesta vastaavan tehtäviin liittyvien kelpoisuuksien hallinnoinnin osalta.

Liikkuvan kaluston kuljettajan kelpoisuus muodostuu eri osa-alueista, joihin kuuluu tehtäväkohtaisen pätevyyden lisäksi muun muassa sopiva terveydentila sekä psykologinen soveltuvuus tehtävään. Vaatimuksista kerrotaan yksityiskohtaisemmin Kuljettajan lupakirja -sivulla. 

Liikkuvan kaluston kuljettajana toimivalla henkilöllä on oltava Kuljettajan lupakirja ja hänen on pidettävä sitä mukanaan aina liikennöidessään. Rautatieliikenteen harjoittajan vastuulla on aina huolehtia, että sen palveluksessa olevat henkilöt täyttävät kuljettajille laissa liikenteen palveluista  asetetut vaatimukset.

Mitä tarkoitetaan liikkuvan kaluston kuljettajan tehtävällä?

Liikkuvan kaluston kuljettajan tehtäviin kuuluvat esimerkiksi veturinkuljettajan, työkoneen kuljettajan, radio-ohjattavan veturin käyttäjän ja yksityisraiteen vetokoneen käyttäjän tehtävät.

Tietoa ratatyötehtävien pätevyysvaatimuksista

Ratatyötehtävien pätevyysvaatimuksista saa lisätietoja Liikennevirastosta (ks. Radanpidon teknisistä ohjeista kohta Liikenne ja turvallisuus työmaalla / Ratatyömaat / Radanpidon turvallisuusohjeet TURO).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajankohtaista

Säädösmuutoksia 1.7.2018.

Asiointipalvelut

 

Säädöksiä

Yhteydenotot 

 

Kirjaamo
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi
PL 320
00101 Helsinki

Puh. (vaihde): 029 534 5000     Sähköposti: kirjaamo(at)trafi.fi

Asiantuntijat: Anne Hietanen ja Susanna Nalli                                        Sähköposti: raheke(at)trafi.fi

 


 

 
 
 

 

Sivu päivitetty 02.11.2018