Koulutus
 

Koulutus

Rautatiealan koulutusta tarjoavat oppilaitokset, joiden tehtäväkohtaisten koulutusohjelmien suorittamisella voi saada pätevyyden toimia rautatiealan liikenneturvallisuustehtävissä.

Jotta oppilaitokset voivat antaa rautatiealan liikenneturvallisuuskoulutusta, tulee sekä oppilaitoksilla että niiden tarjoamilla koulutusohjelmilla olla Trafin antama hyväksyntä. Rautatiealan liikenneturvallisuustehtävissä toimivien henkilöiden on ylläpidettävä pätevyyttään osallistumalla säännöllisesti kertauskoulutuksiin. Myös kertauskoulutuksen antajilla tulee olla Trafin hyväksyntä.

Trafin hyväksymistä oppilaitoksista ja kertauskouluttajista löytyy lisätietoa sivulta Hyväksytyt oppilaitokset.

Vuodesta 2013 lähtien liikkuvan kaluston kuljettajan lupakirjaan ja lisätodistukseen oikeuttavat tutkinnot, eli teoria- ja näyttökokeet, on valmistelllut ja vastaanottanut tutkinnon vastaanottaja. Vuodesta 2013 lähtien Trafi on myöntänyt hyväksynnät tutkinnon vastaanottajille.

Rautatiealalla toimivat yhtiöt ja muut yhteisöt tarvitsevat koulutusta esimerkiksi turvallisuustodistusten ja turvallisuuslupien saamiseksi ja oppilaitosten on annettava koulutusohjelmien mukaista koulutusta tasapuolisella ja syrjimättömällä tavalla.

Muu koulutus

Oppilaitosten lisäksi myös Trafi järjestää tarpeen mukaan rautatiealan koulutusta, esimerkiksi alaan liittyvistä lainmuutoksista ja turvallisuusluvista.

Radanrakennukseen ja kunnossapitoon liittyvistä koulutuksista vastaa Liikennevirasto ja sen koulutustehtävään hyväksymät oppilaitokset. Ratatyöstä vastaavan henkilön tehtävä on kuitenkin kelpoisuuslain (1664/2009) mukainen liikenneturvallisuustehtävä, jonka koulutusta antavat Trafin hyväksymät oppilaitokset Trafin hyväksymillä koulutusohjelmilla.

Liikenneviraston hallinnoimista radanrakentamiseen ja kunnossapitoon liittyviä koulutuksista ja koulutusta antavista oppilaitoksista saa lisätietoa Liikennevirastosta (ks. Radanpidon turvallisuusohjeet (TURO) sekä Turvallisuuskoulutuslaitosten yhteystiedot).

 
 

 

Sivu päivitetty 14.12.2017