Luvat ja todistukset
 

Luvat ja todistukset

Näiltä sivuilta löydät tietoa rautatieliikenteen harjoittamisesta ja rataverkon hallinnoinnista, rautatiekaluston kunnossapidosta ja kaluston sekä radan osajärjestelmien käyttöönottoluvista. Pääset siirtymään sivustolla käyttämällä sivun vasemmassa reunassa olevaa valikkoa.

Turvallisuustodistus-sivun alta löydät tietoa turvallisuustodistuksen hakemisesta ja siihen liittyvät ohjeet. Turvallisuustodistusta tarvitsevat rautatieliikenteen harjoittajat, jotka harjoittavat

  • rautatieliikennöintiä,
  • radan kunnossapitoon liittyvää liikennöintiä,
  • museoliikennettä.

Turvallisuuslupa-sivun alle on koottu tietoa ja ohjeita turvallisuusluvan hakemista varten. Turvallisuuslupaa tarvitaan rataverkon suunnittelua, rakentamista, kunnossapitämistä ja hallintaa varten.

Kalustoyksikön tyyppihyväksyntä -sivun alta löydät tietoa siitä, kuinka kalustoyksiköt tyyppihyväksytään. Tyyppihyväksyntää myönnettäessä arvioidaan kalustotyyppiyksikön suunnittelun vaatimustenmukaisuutta suhteessa osajärjestelmiä koskeviin vaatimuksiin ja osajärjestelmien yhdistämisen turvallisuuteen. Rautatieliikenteen harjoittaja tarvitsee kalustolleen tyyppihyväksynnät ennen liikennöinnin aloittamista.

Osajärjestelmän käyttöönottolupa -sivun alle on koottu tietoa osajärjestelmän käyttöönotosta ja siihen liittyvän käyttöönottoluvan hakemisesta.

Liikkuvan kaluston kunnossapito -sivulta löydät tietoa rautatiekaluston kunnossapidosta, kunnossapidosta vastaavista yksiköistä sekä niiden rekisteriin merkitsemistä varten tarvittavat todistushakemukset.

Arviointilaitosten hyväksyntä -sivulle on koottu tietoa arviointilaitosten hyväksymisestä ja hyväksynnän edellytyksistä. Arviointilaitoksista käytetään myös nimityksiä ilmoitettu laitos tai tarkastuslaitos, ja ne hoitavat eri rautatiedirektiivien mukaisia vaatimustenmukaisuuden arviointitehtäviä.

Rautatiemarkkinoille.fi

Liikenne- ja viestintäministeriö, Trafi ja Liikennevirasto ylläpitävät yhteistyössä Rautatiemarkkinoille.fi-nimistä sivustoa, johon on koottu tietoja:

  • erilaisista luvista ja todistuksista,
  • sopimuksista (esim. rataverkon käyttösopimukset, puitesopimukset ja niihin liittyvä hinnoittelu),
  • keskeiset rautatiejärjestelmään ja -toimintaan liittyvistä kansallisista laeista ja ohjeista (ml. Liikenneviraston ohjeet),
  • liikennöinnistä valtion rataverkolla (ratakapasiteetti, maksut),
  • rautatiekalustosta ja -henkilöstöstä (kaluston osto ja maahantuonti, venäläinen kalusto) sekä
  • rautatietoiminnan turvallisuudesta (riskienhallintasuunnitelman pohja, varautumisasiat).

Koulutukset

Koulutus yksityisraiteen rataverkon haltijoille ja rautatieliikenteen harjoittajille ajankohtaisista säädöksistä ja turvallisuudenhallinnasta järjestettiin 24.10.2013.

Koulutus suunnattiin ensisijaisesti niille toimijoille, joilta vaaditaan turvallisuuslupa tai -todistus ja joiden hakuprosessi on käynnissä tai käynnistymässä.

 

Lisätietoja

Olli Matilainen
Tehtävä: Tarkastaja
Sähköposti:
Puhelin: 029 5346 410
Antti Kesälahti
Tehtävä: Tarkastaja
Sähköposti:
Puhelin: +358 29 534 5014
 
 
 

 

Sivu päivitetty 16.06.2016