Rekisterit
 

Rautatiealan rekisterit

Liikenneasioiden rekisteri

Trafi ylläpitää liikenneasioiden rekisteriä, joka sisältää tiedot liikkuvan kaluston kuljettajista ja rautatiekalustosta.

Liikkuvan kaluston kuljettajat

Trafi ylläpitää liikenneasioiden rekisteriä, joka sisältää liikkuvan kaluston kuljettajien kelpoisuustiedot. Rekisteristä löytyy tiedot henkilöiden lupakirjoista.

Rekisteristä löytyy myös 30.6.2018 mennessä ilmoitetut lisätodistustiedot ja myönnetyt erivapauspäätökset. 

Toiminnanharjoittajan, jonka toiminnassa on mukana liikkuvan kaluston kuljettajia, täytyy pitää rekisteriä liikkuvan kaluston kuljettajille myönnetyistä lisätodistuksista.

Asiointipalvelut

Yksityishenkilön osoitteenmuutosilmoitus
- sähköinen lomake
- vaatii tunnistautumisen 

 

Yhteystiedot

Sähköposti: raheke(at)trafi.fi

Susanna Nalli
Tehtävä: Tarkastaja
Sähköposti:
Puhelin: 029 5347 264
Anne Hietanen
Tehtävä: Ylitarkastaja
Sähköposti:
Puhelin: 029 5347 097
 

Rekisteritiedot rautatiekalustosta

Trafi ylläpitää liikenneasioiden rekisteriä, joka sisältää tiedot Suomen rautatiekalustosta: veturit, moottorijunat, vaunut ja ratatyökoneet.

Rekisteriin merkitään kalustoyksikkökohtaisesti tiedot:

  • omistajasta/haltijasta, kunnossapidosta vastaavasta yksiköstä
  • sarjatunnuksesta ja kalustoyksikkönumerosta.

Kalustoyksikön käyttö Suomen rataverkossa edellyttää, että kalustoyksikkö on rekisteröity liikenneasioiden rekisteriin (30.6.2018 asti kalustorekisteriin).

Rautatiekaluston tiedot on saatavilla myös avoimena datana.
Avoin data pitää sisällään Suomen rataverkolle rekisteröityjen kalustoyksiköiden rekisteröinti- ja teknisiä tietoja Trafin ylläpitämästä liikenneasioiden rekisteristä. Avoimesta datasta päivitetään sivuille uudet versiot neljännesvuosittain.

Kansainväliset rekisterit

RINF - Ratarekisteri

 

 
 

 

Sivu päivitetty 04.12.2018