Säädökset
 

Säädökset

Perinteisesti hyvin kansallinen rautatiesääntely on eurooppalaistunut 2000-luvulla. Sääntelyn muutoksen merkittäviä välineitä ovat olleet niin sanotut rautatiepaketit, joita Euroopan unioni antaa parantaakseen eurooppalaisen rautatieliikenteen toimintaedellytyksiä. Sääntelyn muutos on jatkuvaa: I rautatiepaketin muutosta ollaan parhaillaan kansallisesti täytäntöönpanemassa ja EU:ssa käsitellään IV rautatiepakettia.

Eurooppalaisen rautatieliikenteen toimintaedellytysten parantamisen lisäksi EU:n tavoitteena on kansallisen sääntelyn väheneminen. Tästä johtuen komissio seuraa kansallisen sääntelyn kehittymistä. Samalla EU pyrkii myös parantamaan EU-jäsenvaltioiden kansallisten säädösten ja määräysten saatavuutta.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi osallistuu Euroopan rautatiejärjestelmän turvallisuuden ja yhteentoimivuuden edistämiseen tähtäävään säädöstyöhön niin EU:ssa kuin Euroopan rautatievirastossa (ERA). Trafilla ja erityisesti rautatiealan sääntelyelimellä on rooli myös rautatiemarkkinoita koskevan sääntelyn kehittämisessä. Vastaavasti Trafi osallistuu EU-säädösten kansalliseen täytäntöönpanoon ja antaa rautatietoimintaa säänteleviä määräyksiä.

EU-sääntelyn lisäksi Suomea sitoo myös kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskeva COTIF-yleissopimus, Suomen ja Ruotsin välinen sopimus maiden välisen yhdysradan hoidosta ja ylläpidosta sekä Suomen ja Venäjän välinen yhdysliikennesopimus liitännäissopimuksineen. Yhdysliikennesopimusta ollaan parhaillaan päivittämässä.

 

Tilaa RSS-syötteitä

  • RSS-syötteen voi tilata useisiin sähköpostiohjelmiin tai selaimiin kuten esim. Outlookiin tai Firefoxiin tai erilaisiin erikseen syötteiden lukemiseen tarkoitettuihin ohjelmiin.
 
 
 

 

Sivu päivitetty 18.05.2016