Turvallisuusjohtamisjärjestelmä
 

Turvallisuusjohtamisjärjestelmä

Tältä sivulta löydät tietoa rautatieliikenteen turvallisuusjohtamisjärjestelmästä.

Kuka tarvitsee turvallisuusjohtamisjärjestelmän?

Turvallisuusjohtamisjärjestelmän tarvitsevat

  • rautatieliikenteen harjoittajat rautatieliikenteen harjoittamista varten
  • rataverkon haltijat rataverkon kunnossapitoa ja hallintaa varten.

Miksi turvallisuusjohtamisjärjestelmä ja mihin sitä käytetään?

Turvallisuusjohtamisjärjestelmä on turvallisuudenhallinnan työkalu. Sillä tarkoitetaan rautatieliikenteen harjoittajan tai rataverkon haltijan organisaatiota ja järjestelyjä, joilla varmistetaan sen toimintojen turvallinen hallinnointi.

Mitä turvallisuusjohtamisjärjestelmän tulisi sisältää?

Alla on esitetty rautateiden turvallisuusjohtamisjärjestelmäkehä, joka kattaa kaikki merkittävät rautatietoiminnot, jotka kuvataan turvallisuusdirektiivissä 2004/49/EY.

Turvallisuusjohtamisjärjestelmäkehän tarkoitus on antaa rautatieliikenteen harjoittajille ja rataverkon haltijoille:

  • yleiskuva turvallisuusjohtamisjärjestelmän elementeistä johtamisjärjestelmänäkökulmasta,
  • tietoa siitä, miten turvallisuusjohtamisjärjestelmän elementit liittyvät toisiinsa,
  • kuva turvallisuusjohtamisjärjestelmän keskeisestä roolista EU:n säädöskehyksessä sekä
  • selkeyttä operatiivisen turvallisuuden merkityksestä ja sitä, että se on kiinteä osa turvallisuusjohtamisjärjestelmää.

Isomman yksityiskohtaisen kuvan ja lyhyen yleiskuvauksen turvallisuusjohtamisjärjestelmäkehästä löydät oheisesta ohjeesta.  

Turvallisuusjohtamisjärjestelmäkehä ryhmittelee turvallisuusjärjestelmän elementit kolmeen pääprosessiin:

  • operatiiviset toiminnot,
  • täytäntöönpanon menettelyt sekä
  • toiminnan suunnittelun ja kehittämisen menettelyt.

Vaatimukset turvallisuusjohtamisjärjestelmän sisällöstä tulevat Komission asetuksista 1158/2010/EU turvallisuustodistuksen arviointikriteereistä ja 1169/2010/EU turvallisuusluvan arviointikriteereistä. Ajantasaiset säädökset löydyt sivuiltamme kohdasta Säädökset.

Rautatieliikenteen harjoittajien ja rataverkon haltijoiden on tunnistettava ja hallittava kaikkiin toimintoihinsa kuuluvat riskit osoittaakseen, että ne kykenevät toimimaan turvallisesti. Turvallisuusjohtamisjärjestelmän tehokas käyttö edellyttää järjestelmällistä lähestymistapaa, jolla varmistetaan toimintojen ja riskien jatkuva hallinta.

Lisätietoja ja neuvontaa turvallisuusjohtamisjärjestelmäasioissa antavat Trafin asiantuntijat, joiden yhteystiedot löydät tämän sivun oikeasta reunasta.

Turvallisuusjohtamisjärjestelmän hyväksyntä

Rautatieliikenteen harjoittajilla ja rataverkon haltijoilla tulee olla toimiva ja hyväksytetty turvallisuusjohtamisjärjestelmä ennen toiminnan aloittamista. Turvallisuusjohtamisjärjestelmät hyväksyy Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi myöntäessään rautatieliikenteen harjoittajalle turvallisuustodistusta tai rataverkon haltijalle turvallisuuslupaa. Lisätietoja turvallisuustodistuksen hakemisesta löydät sivuiltamme täältä ja turvallisuusluvan hakemisesta täältä.

Ohjeita ja lisämateriaaleja rautatieliikenteen turvallisuusjohtamisjärjestelmästä

Lisätietoja


Olli Matilainen
Tehtävä: Tarkastaja
Sähköposti:
Puhelin: 029 5346 410
Antti Kesälahti
Tehtävä: Tarkastaja
Sähköposti:
Puhelin: +358 29 534 5014
 
 
 

 

Sivu päivitetty 09.07.2018