Båtregistret
 

Båtregistret

Trafi övertog farkostregistret, i dagligt tal båtregistret, från magistraterna den 1 augusti 2014.

Alla registeruppgifter överfördes automatiskt från magistraten till Trafi utom uppgifterna om sådana båtar som i samband med magistratsreformen förblev oregistrerade och överfördes till passivregistret. Dessa båtar måste registreras på nytt.

I Trafis e-tjänst kan du gratis kontrollera att registeruppgifterna om din båt motsvarar nuläget. Om båten finns i registret är också det registreringsbevis som magistraten utfärdat fortfarande i kraft.

Närmare upplysningar om omregistrering:
Registrering av en farkost som finns i magistratens passivregister

Registeranmälan kan göras:

I Trafis tjänst Mina ärenden (kräver identifiering) kan du också kontrollera alla de uppgifter om din farkost som finns i registret.
I och med registeröverföringen fick registreringsbeviset en ny layout.


Registreringsplikten förblir densamma - alla minst 5,5 m långa båtar måste registreras

Alla segel- och motorbåtar med en skrovlängd om 5,5 m eller mer omfattas av registreringsplikten. En båt ska också registreras om motorns effekt enligt tillverkarens uppgift är minst 15 kW dvs. mer än 20 hästkrafter.

Registreringsplikten gäller inte bara fritidsbåtar utan också andra farkoster med motor, såsom vattenskotrar och farkoster som ägs av stat eller kommun.

Registret behövs för att förbättra säkerheten och stödja räddningsverksamheten

Farkostregistret förs för att förbättra säkerheten i sjötrafiken och förebygga de olägenheter som användningen av båtar orsakar. Registret är till nytta i tillsyns- och räddningsverksamheten och det används också i planeringen av hur vattenområden används.

Registret ger information om antalet fritidsbåtar och andra farkoster i Finland och om deras egenskaper.

Registret förs också för att underlätta utredningen av båt- och motorstölder. Det kan också utnyttjas för informationsspridning, om det t.ex. har uppdagats allvarliga brister i någon viss typ av farkost.

Båtregisterrådgivningen

tfn 029 534 5160
asiakaspalvelu(at)trafi.fi

 

Tre sätt att göra registeranmälan

Registrera din båt lätt och behändigt på adressen https://asiointi.trafi.fi/sv

Besök Trafis avtalsregistrerare (listan i pdf-form).

Skicka in anmälan per e-post kirjaamo(at)trafi.fi eller per post till Trafiksäkerhetsverket, PB 320, 00101 Helsingfors

 

Största tillåtna motoreffekt enligt båtmodell

Största tillåtna motoreffekt

 

Tullens anvisningar för fritidsbåtar

Anvisningar för fritidsbåtar

 

Vill du bli båtregistrerare för Trafi?

Är du verksam i branschen och intresserad av båtregistrering? Läs mer om hur du kan bli båtregistrerare.

 
 
 

 

Sidan uppdaterad 06.03.2018