Båtregistret
 

Båtregistret

Trafi uppdaterar ett trafik- och transportregister som innehåller uppgifter om vattenfarkoster (tidigare farkostregistret eller båtregistret).

Farkostregistret förs för att förbättra säkerheten i sjötrafiken och förebygga de olägenheter som användningen av båtar orsakar. Registret är till nytta i tillsyns- och räddningsverksamheten och det används också i planeringen av hur vattenområden används.

Registret ger information om antalet fritidsbåtar och andra farkoster i Finland och om deras egenskaper.

Registret förs också för att underlätta utredningen av båt- och motorstölder. Det kan också utnyttjas för informationsspridning, om det t.ex. har uppdagats allvarliga brister i någon viss typ av farkost.

Alla minst 5,5 m långa båtar måste registreras

Alla segel- och motorbåtar med en skrovlängd om 5,5 m eller mer omfattas av registreringsplikten. En båt ska också registreras om motorns effekt enligt tillverkarens uppgift är minst 15 kW dvs. mer än 20 hästkrafter.

Registreringsplikten gäller inte bara fritidsbåtar utan också andra farkoster med motor, såsom vattenskotrar och farkoster som ägs av stat eller kommun.

Registeranmälan kan göras:

 

 

Båtregisterrådgivningen

tfn 029 534 5160
asiakaspalvelu(at)trafi.fi

 

Tre sätt att göra registeranmälan

Registrera din båt lätt och behändigt på adressen https://asiointi.trafi.fi/sv

Besök Trafis avtalsregistrerare (listan i pdf-form).

Skicka in anmälan per e-post kirjaamo(at)trafi.fi eller per post till Trafiksäkerhetsverket, PB 320, 00101 Helsingfors

 

Största tillåtna motoreffekt enligt båtmodell

Största tillåtna motoreffekt

 

Tullens anvisningar för fritidsbåtar

Anvisningar för fritidsbåtar

 

Vill du bli båtregistrerare för Trafi?

Är du verksam i branschen och intresserad av båtregistrering? Läs mer om hur du kan bli båtregistrerare.

 
 
 

 

Sidan uppdaterad 09.08.2018