I en nödsituation
 

I en nödsituation

Be om hjälp på rätt sätt!

Krävande förhållanden kan ibland överraska även kunniga båtfarare. Hur handla i en nödsituation? När du behöver hjälp till sjöss, är det alltid samma saker som gäller när du ska larma hjälp. Med tanke på säkerheten är det också viktigt att du vet hur du ska gå till väga om båten bogseras eller går på grund, om det uppstår ett tekniskt fel, om någon faller överbord eller om det uppstår en eldsvåda i båten. Det är också av största vikt att du känner till riskerna med att falla i vattnet och vet hur du tar dig upp igen för egna krafter.

 

 
 
Sidan uppdaterad 11.10.2011