Avfallshantering
 

Avfallshantering

Alla båtägare och andra som färdas på vatten bör tänka på havs- och sjöområdenas tillstånd. Det är vi själva som ska ta ansvar för farvattnens välmående och renhet. I början av 2005 infördes förbud mot utsläpp av obehandlat toalettavfall. Detta är ett steg i rätt riktning när det gäller att förebygga förorening av vattensystemen. Som båtägare kan du dock göra mer för att minska miljöbelastningen från din båt i samband med avfallshanteringen.

Här är en lista på vad du bör tänka på när du är ute med båten eller underhåller den:

  • återvinn och försök minska avfallsmängden även med tanke på utrymmesbristen
  • sortera avfallet: glas, metall, papper och annat användbart avfall
  • beakta miljövänligheten hos tvättmedel o.dyl.
  • skaffa en servis för båten i stället för engångsmaterial
  • rengör bilgen genom absorption eller samla upp utpumpad oljig vätska och för till oljeåtervinning
  • se till att problemavfall förs till återvinningsstationer i samband med renovering av båten (olja, målarfärg, lacker, lösningsmedel, gamla batterier och föråldrade nödsignalsredskap)
  • underhåll och renovera båten med de mest miljövänliga produkterna (ej giftfärger etc.)
  • töm alltid septiktanken med sugtömningsmetoden.

Mer information om avfallshantering får du bl.a. på Håll Skärgården Ren rf:s webbplats.

 

Annanstans på webben

 

 

 
 
Sidan uppdaterad 01.03.2012