På varvet
 

På varvet

Båtägaren bör också ta hand om miljön i samband med verksamhet på varvsområden. Noggrann hantering av avfall på varvsområdet förebygger miljöskador och ökar trivseln i området. Avfall ska läggas i varvsområdets sopkärl. Vid vår- och höstunderhåll uppkommer mycket problemavfall, t.ex. spillolja, oljefilter, penslar och bortskrapad giftig bottenfärg, som ska föras till återvinning av problemavfall.

Detaljerad information finns på Håll Skärgården Ren rf:s webbplats.

 

 
 

 

Sidan uppdaterad 07.06.2018