Säkerhet
 

Säkerhet

Tryggt till sjöss!

Sunt förnuft och gott omdöme hos båtföraren är viktiga säkerhetsfaktorer till sjöss eftersom det är båtens ägare eller innehavare eller den som är båtens befälhavare under körning som har ansvaret för båten och för passagerarnas säkerhet. Det är också viktigt att båten är trygg.

En trygg båt har den obligatoriska säkerhetsutrustningen, såsom räddningsvästar, åror eller paddel, ankare med tåg, öskar, nödstoppbrytare, nödsignalutrustning och brandsläckare beroende på mo-torns storlek. Regelbunden besiktning är ett bra sätt att upprätthålla och främja båtens säkerhet. Och glöm inte – det alltid är bäst att vara nykter när man ger sig ut på sjön.

 

 
 
Sidan uppdaterad 11.10.2011